5/6 chi cục tại Hải quan Quảng Ninh tiếp tục đo thời gian giải phóng hàng

09:08 | 25/09/2020

(HQ Online) - Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc đo thời gian giải phóng hàng XNK cấp Cục Hải quan năm 2020, Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức đo thời gian giải phóng hàng lần 2 tại 5/6 Chi cục Hải quan trực thuộc.

Hải quan Quảng Ninh: Nỗ lực giảm thời gian thông quan
Đo thời gian giải phóng hàng là cần thiết
Tổng cục Hải quan công bố kết quả đo thời gian giải phóng hàng
3458 img 1126
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: Q.H

Các chi cục hải quan trực thực hiện đo thời gian giải phóng hàng XNK lần 2 gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh và Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Riêng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia không thực hiện đo, do qua khảo sát thực tế, tháng 8/2020 không phát sinh tờ khai, không đủ mẫu để tiến hành đo thời gian giải phóng hàng.

Thời gian đo được tính từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020, thời gian theo dõi dữ liệu đến hết ngày 23/11/2020.

Kết quả sẽ được ghi nhận đầy đủ, chính xác các thời điểm bao gồm: Ghi nhận trên hệ thống E-Customs theo đúng hướng dẫn tại công văn số 44/CCHĐH-CS ngày 01/9/2017 của Ban Cải cách Hiện đại hóa (Tổng cục Hải quan); Ghi nhận các biểu mẫu thủ công theo đúng hướng dẫn tại công văn số 3565/TCHQ-CCHĐH ngày 20/6/2018 về việc đo thời gian giải phóng hàng XNK cấp Cục Hải quan năm 2018 và Công văn số 49/CCHĐH-CL ngày 26/6/2018 về việc hướng dẫn triển khai công văn 3565/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan.

Việc triển khai đo thời gian giải phóng hàng lần 2 sẽ lựa chọn kết quả đo thời gian giải phóng hàng tại 2 chi cục lớn gồm Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai để báo cáo Tổng cục Hải quan.

Kết quả đo thời gian giải phóng hàng tại Cục Hải quan Quảng Ninh trong tháng 5/2020, thời gian trung bình làm thủ tục cho một lô hàng NK là 10 giờ 5 phút 48 giây giảm 31 phút 6 giây so với năm 2019 (giảm 4,88%), thời gian tác nghiệp của cơ quan Hải quan chiếm 6,8%.

Đối với hàng XK, thời gian trung bình làm thủ tục là 2 giờ 29 phút 22 giấy/lô hàng, giảm 18 phút 8 giây so với năm 2019 (giảm 10,83%), thời gian tác nghiệp của cơ quan Hải quan chiếm 16,6%.

Quang Hùng