Hải quan Lào Cai tiêu hủy gần 3 tấn chân gà đông lạnh

15:10 | 17/09/2021

(HQ Online) - Số chân gà đông lạnh được Hải quan Lào Cai tổ chức tiêu hủy là hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan không còn giá trị sử dụng.

Hải quan Lào Cai thông quan gần 400 nghìn tấn thanh long xuất khẩu
Hải quan Lào Cai phối hợp bắt giữ 9 kg ma túy
Hải quan cửa khẩu Lào Cai thông quan lượng hàng hóa trị giá 6 triệu USD trong 4 ngày nghỉ
Vận chuyển trái phép 300kg chân gà đông lạnh
Hải quan Điện Biên phối hợp tiêu hủy 58 tấn chân gà đông lạnh
Bắt giữ, tiêu hủy 3 tấn chân gà đông lạnh
Hải quan Lào Cai tiêu hủy gần 3 tấn chân gà đông lạnh
Chân gà đông lạnh được tiêu hủy.

Ngày 17/9, theo thông tin từ Cục Hải quan Lào Cai, Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng của Cục vừa tiến hành tiêu hủy lô hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan không còn giá trị sử dụng là chân gà đông lạnh, số lượng 2.800 kg.

Hội đồng xác định đây là số hàng hoá chủ hàng đã có văn bản tuyên bố từ bỏ theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hoá tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.

Hội đồng tiêu hủy hàng tồn đọng gồm đại diện các cơ quan Hải quan, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, đại diện chủ hàng (Công ty TNHH SX TM Hoàng Thành) và đại diện chủ kho (Chi nhánh Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển Đại Tây Dương) đã thống nhất, xử lý bằng hình thức: tập trung toàn bộ hàng hóa tồn đọng xuống hố đất sâu 1,5m đổ dầu đốt cháy, sau đó cho máy gạt lấp đất và đầm nén chặt theo đúng quy định.

Thái Bình