Hải quan Lào Cai thông báo 1 cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

16:01 | 29/03/2021

(HQ Online) - Cục Hải quan Lào Cai vừa thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 1 cá nhân có hộ khẩu thường trú tại Yên Bái.

Tạm hoãn xuất cảnh doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế
Tạm hoãn xuất cảnh lãnh đạo 3 doanh nghiệp nợ thuế
Tạm hoãn xuất cảnh ngay đối với đối tượng tham nhũng khi cần thiết?

Cá nhân liên quan đến thông báo tạm hoãn xuất cảnh của Cục Hải quan Lào Cai là bà Trần Thị Thu Phương (sinh năm 1982), hộ khẩu thường trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH đá mỹ nghệ Đại Long (Yên Bái).

Bà Trần Thị Thu Phương bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh do đang bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế.

Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế) quy định các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm:

Cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn để quyết định việc lựa chọn các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh thì có thẩm quyền quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh có trách nhiệm hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh chậm nhất không quá 24 giờ làm việc, kể từ khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thái Bình

Liên kết hữu ích