Tạm hoãn xuất cảnh doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế

18:55 | 28/02/2021

(HQ Online) - Thông tin 3 doanh nghiệp nợ thuế XNK thuộc diện chây ỳ hơn chục năm vừa bị lãnh đạo Cục Hải quan Tây Ninh ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật khiến dư luận quan tâm, bởi từ trước tới nay, việc ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh chủ yếu do cơ quan Công an thực hiện.

Tạm hoãn xuất cảnh lãnh đạo 3 doanh nghiệp nợ thuế
Rà soát, xác định cá nhân đại diện DN chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế để tạm hoãn xuất cảnh
Tạm hoãn xuất cảnh doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế

Thật ra, tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (Điều 6) và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật này (Điều 21) đã bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và trình tự phối hợp thực hiện công tác này. Theo đó, thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh là Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn để quyết định việc lựa chọn các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Trước kia khi chưa được bổ sung thẩm quyền này, các cá nhân nợ thuế, chủ DN (nhất là các chủ DN có yếu tố nước ngoài) đã “cao chạy xa bay” trước khi cơ quan Hải quan đề nghị tạm hoãn xuất cảnh.

Nhìn thẳng thực tế, tuy quy định pháp luật đã có nhưng việc triển khai thực hiện thẩm quyền này ở cơ quan quản lý thuế nói chung và cơ quan Hải quan chưa nhiều. Nguyên nhân thì có nhiều, một mặt đây là thẩm quyền mới các đơn vị vẫn còn chưa quen, mặt khác đụng chạm đến quyền tự do con người nên người ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh không thể bỏ qua các bước kiểm tra rà soát nghiêm ngặt. Tuy nhiên để chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi số thuế nợ đọng từ các DN chây ỳ rất cần nhiều quyết định tạm hoãn xuất cảnh để các đối tượng nợ thuế không thể bỏ trốn.

T.Anh