Gần một nửa số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng xuất khẩu mới ổn định

14:27 | 31/12/2020

(HQ Online) - Kết quả khảo sát của TPHCM về xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo vừa được công bố cho thấy gần 45% doanh nghiệp cho rằng đơn hàng xuất khẩu mới sẽ ổn định.

Sản xuất gỗ tại công ty Gỗ Đức Thành
Công ty Gỗ Đức Thành đã có đơn hàng cho quý I/2021

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2020 cho thấy có 34,3% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2020 tốt hơn quý III/2020; 32,6% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn hơn và 33% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh vẫn giữ nguyên như quý trước.

Dự kiến quý I/2021 so với quý IV/2020, có 35,7% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 28,3% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ giữ nguyên.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước lạc quan nhất với 37,5% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2021 tốt hơn. Ttỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lần lượt là 34,4% và 32%.

Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý IV/2020, có 26,2% doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 23,8% doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng trong nước cao là yếu tố quan trọng thứ hai; 14,9% doanh nghiệp cho rằng khó khăn về tài chính là yếu tố quan trọng thứ ba.

Về khối lượng sản xuất, có 34,5% doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý IV/2020 tăng so với quý III/2020; 32,8% doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và ổn định.

Xu hướng quý I/2021 so với quý IV/2020, có 34,9% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 27,3% số doanh nghiệp dự báo giảm và 37,7% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng chung, có 30,3% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý IV/2020 cao hơn quý III/2020; 32,8% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm và 36,9% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng giữ nguyên như quý III. Xu hướng quý I/2021 so với quý IV/2020, có 32,6% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 29,4% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 38% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý IV/2020 so với quý III/2020, có 24% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 32,3% số doanh nghiệp có 10 đơn hàng xuất khẩu mới giảm và 43,7% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định.

Xu hướng quý I/2021 so với quý IV/2020, có 26,9% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 28,4% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 44,5% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.

Lê Thu