Đơn giản hóa trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy

11:49 | 16/06/2021

(HQ Online) - Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ tự động cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy. Đây là điểm cải cách nhằm đơn giản hóa trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy tại dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Doanh nghiệp kỳ vọng các mục tiêu cải cách tại nghị định về kiểm tra chuyên ngành
Gấp rút xây dựng dự thảo Nghị định về kiểm tra chuyên ngành trình Chính phủ trong quý 2/2021
Liên kết, chia sẻ dữ liệu kiểm tra chuyên ngành: Công nghệ thông tin là then chốt
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh T.D
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh T.D

Cụ thể, theo dự thảo Nghị định thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trong thời hạn 1 giờ kể từ thời điểm tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy, Cổng thông tin một cửa quốc gia tự động cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy.

Nội dung quy định trên hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (hàng hóa nhóm 2 phải công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy), Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa có nghĩa vụ công bố hợp quy, công bố hợp chuẩn) và Nghị định 74/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, cách thức thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy theo các văn bản trên vẫn chủ yếu thực hiện thủ công, dưới dạng chứng từ giấy.

Do vậy, để nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, dự thảo Nghị định quy định thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và có quy định cụ thể trình tự, thời gian xử lý để đảm bảo minh bạch.

Ngoài ra, theo dự thảo Nghị định thì việc công bố hợp quy chỉ phải thực hiện đối với hàng hóa lần đầu nhập khẩu và được Cổng thông tin một cửa quốc gia tự động cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy.

Đối với các các lần nhập khẩu tiếp theo, trường hợp nhập khẩu hàng hóa giống hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy thì được thực thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng theo các phương thức kiểm tra thông thường và giảm, hoặc được miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Theo Bộ Tài chính, việc đơn giản hóa trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy mang lại nhiều lợi ích với nhiều bên.

Về phía doanh nghiệp, việc chỉ phải thực hiện đăng ký bản công bố hợp quy một lần trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và được sử dụng mã số đăng ký để làm thủ tục kiểm tra cho các lần nhập khẩu tiếp theo; thủ tục đăng ký được thực hiện điện tử hoàn toàn (gửi hồ sơ, tiếp nhận kết quả) giúp doanh nghiệp cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra, cắt giảm chi phí, hàng hóa nhanh chóng được thông quan để đưa vào kinh doanh, sản xuất; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật để được áp dụng các phương thức kiểm tra đơn giản.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, tiết kiệm được nguồn nhân lực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giảm sự tiếp xúc giữa cơ quan quản lý và người dân, qua đó nâng cao hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến và hiệu quả quản lý nhà nước.

N.Linh