Doanh nghiệp FDI chiếm 74,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước

12:40 | 04/02/2023

(HQ Online) - Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm ưu thế lớn trong hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta, nhất là lĩnh vực điện tử (điện thoại và máy vi tính).

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 507 tỷ USD
Doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 30 tỷ USD
Doanh nghiệp FDI chiếm 74,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước
Biểu đồ: T.Bình.

Theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 1/2023 (1-15/1/2023), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 20,19 tỷ USD, giảm 0,5% (tương ứng giảm 106 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, xuất khẩu đạt 10,8 tỷ USD, tăng 747 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 74,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; tuy nhiên, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI chỉ đạt 9,38 tỷ USD, giảm 8,3% (tương ứng giảm 853 triệu USD), chiếm 68,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Infographics:  8 tháng, doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu 346 tỷ USD Infographics: 8 tháng, doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu 346 tỷ USD

(HQ Online) - Hết tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 346,33 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng ...

Các doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế lớn trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Đơn cử như năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 506,83 tỷ USD, tăng 9,3% (tương ứng tăng 43,2 tỷ USD) so với năm 2021.

Trong đó xuất khẩu đạt 273,63 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng gần 28,5 tỷ USD) so với năm 2021, chiếm 73,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Năm ngoái, doanh nghiệp FDI có 6 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên gồm: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may; giày dép; phương tiện vận tải và phụ tùng.

Chiều ngược lại, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 233,2 tỷ USD, tăng 6,7% (tương ứng tăng 14,72 tỷ USD) so với năm trước, chiếm 65% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Năm 2022, cán cân thương mại của doanh nghiệp FDI đạt con số xuất siêu 40,43 tỷ USD.

Thái Bình