Đề xuất điều chỉnh mức thuế nhập khẩu hạt giống cây trồng về 0%

11:09 | 02/08/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa đề xuất điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN mặt hàng hạt giống cây trồng.

Hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công được miễn thuế
Đề xuất điều chỉnh thuế xuất khẩu bột thạch anh mịn
Phải điều chỉnh danh sách người xuất nhập khẩu trên Danh mục miễn thuế
Đề xuất giảm thuế nhập khẩu lúa mỳ và ngô về 0% và 3%
Ảnh: Internet.
Bộ Tài chính trình Chính phủ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN 0% đối với các mặt hàng hạt giống dùng để gieo trồng. Ảnh: Internet.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, nhóm 12.07 bao gồm quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh (bao gồm hạt cọ, hạt bông, hạt thầu dầu, hạt vừng, hạt mù tạt, hạt rum, hạt dưa, hạt thuốc phiện...), trong đó, chỉ có một số loại hạt được chi tiết dòng riêng dùng để làm giống có mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN là 5% (mặt hàng hạt cọ và hạt bông), còn tất cả các loại khác có thuế suất thuế nhập khẩu MFN là 10%.

Với quy định này, do không được chi tiết thành dòng thuế riêng nên các mặt hàng như hạt dưa hấu, dưa chuột, hạt bí... dùng để gieo trồng đang có mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN 10%, trong khi đó, các mặt hàng hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng thuộc nhóm 12.09 có mức thuế nhập khẩu MFN là 0%.

Bộ Tài chính đánh giá, quy định này là chưa phù hợp với chủ trương thúc đẩy ngành nông nghiệp hiện nay và trên thực tế đã bộc lộ bất cập là cùng để làm giống nhưng hạt giống rau, dưa, bí trong sản xuất nông nghiệp đang chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN 10%.

Do đó, tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 57/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, Bộ Tài chính trình Chính phủ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN 0% đối với các mặt hàng hạt giống dùng để gieo trồng thuộc nhóm 12.07 và tách nhóm mặt hàng quả và hạt có dầu khác thuộc nhóm 12.07 dùng để gieo trồng vào Chương 98 với mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% nhằm thống nhất chung mức thuế suất đối với các mặt hàng hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng thuộc nhóm 12.09 đang có thuế suất 0%.

Đối với các loại hạt, rau để làm giống thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và theo quy định của Luật Trồng trọt năm 2018 và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác thì xuất và nhập khẩu giống cây trồng là hoạt động bắt buộc phải được cấp phép. Do đó, trường hợp chi tiết riêng mặt hàng để làm giống theo đề xuất nêu trên thì khi doanh nghiệp nhập khẩu phải có Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nên cơ quan hải quan có thể căn cứ vào Giấy phép để phân loại và tính thuế. Nội dung này được thể hiện tại Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thùy Linh