Cưỡng chế toàn quốc một doanh nghiệp nợ trên 33 tỷ đồng thuế

11:45 | 28/02/2022

(HQ Online) - Bắt đầu từ hôm nay (28/2), quyết định cưỡng chế của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đối với Công ty Cổ phần Thanh Niên bắt đầu có hiệu lực.

Cưỡng chế làm thủ tục XNK một doanh nghiệp nợ thuế hơn 72 tỷ đồng
Hải quan sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thuế
Hồ sơ nợ thuế quá hạn tại Hải quan TPHCM.	Ảnh: T.H
Hồ sơ nợ thuế quá hạn tại Hải quan TPHCM. Ảnh: T.H

Theo Quyết định số 06/QĐ-KVIII ngày 25/2/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (trừ hàng hóa thuộc khoản 2 Điều 131 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019) của Công ty Cổ phần Thanh Niên, mã số thuế: 0303492985, địa chỉ: 28-30-32-34 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh, để thi hành Thông báo số 56 /TB-KVIII ngày 23/2/2022 về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp.

Theo quyết định này, lý do bị cưỡng chế, Công ty Cổ phần Thanh Niên không chấp hành nộp thuế theo Thông báo số 56/TB-KVIII ngày 23/2/2022 về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 3. Với số tiền bị cưỡng chế trên 33,268 tỷ đồng.

Thời hạn cưỡng chế từ ngày Quyết định trên có hiệu lực thi hành cho đến ngày Công ty Cổ phần Thanh Niên thực hiện xong về tiền nợ thuế và tiền chậm nộp nêu trên.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Cổ phần Thanh Niên nợ trên 33 tỷ đồng tiền thuế tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 từ năm 2008. Mặc dù vẫn đang hoạt động, nhưng hơn chục năm nay kể từ ngày phát sinh nợ thuế, công ty này vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

Lê Thu