Cục Thuế Quảng Ngãi: Chi cục Thuế khu vực hoạt động hiệu quả

10:42 | 11/06/2019

(HQ Online) - Sau gần nửa năm thực hiện sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế, đến nay, các chi cục thuế hợp nhất thuộc Cục Thuế Quảng Ngãi đều hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn.    

cuc thue quang ngai chi cuc thue khu vuc hoat dong hieu qua 9 Cục Thuế chuẩn bị cho công tác hợp nhất các chi cục thuế
cuc thue quang ngai chi cuc thue khu vuc hoat dong hieu qua Hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế khu vực chậm nhất trong quý 3/2019
cuc thue quang ngai chi cuc thue khu vuc hoat dong hieu qua Sắp xếp nhân sự cấp đội tại chi cục thuế khu vực
cuc thue quang ngai chi cuc thue khu vuc hoat dong hieu qua Chi cục thuế khu vực đều hoạt động hiệu quả sau hợp nhất
cuc thue quang ngai chi cuc thue khu vuc hoat dong hieu qua
3 Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ, Sơn Hà - Sơn Tây, Trà Bồng -Tây Trà bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 1/12/2018.

Không gây cản trở cho người nộp thuế

Năm 2018, Cục Thuế Quảng Ngãi đã thực hiện thành lập 3 Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các chi cục thuế, cụ thể: hợp nhất Chi cục Thuế huyện Sơn Hà và Sơn Tây thành “Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà - Sơn Tây”; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Đức Phổ và Ba Tơ thành “Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ”; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Trà Bồng và Tây Trà thành “Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng - Tây Trà”.

Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2018, đến nay, 3 Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ, Sơn Hà - Sơn Tây, Trà Bồng -Tây Trà về cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn và không gây trở ngại đến thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

Theo Cục Thuế Quảng Ngãi, trong công tác thu nộp ngân sách nhà nước, Cục Thuế Quảng Ngãi đã hướng dẫn người nộp thuế khai nộp theo thông tin mới của Chi cục Thuế khu vực; quản lý thu nộp ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Số thuế phát sinh trên địa bàn nào, hạch toán về địa bàn đó.

Đối với công tác quản trị phần mềm ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin, tất cả các tài khoản phục vụ cho công tác quản lý thuế đều hoạt động bình thường, hệ thống mạng ở các đơn vị vận hành ổn định, kịp thời hỗ trợ cho bộ phận “một cửa” khi có vướng mắc. Bên cạnh đó, việc sử dụng chữ ký số của lãnh đạo để giải quyết công việc tại bộ phận “một cửa” luôn kịp thời và đạt hiệu quả.

Cũng theo Cục Thuế Quảng Ngãi, trong công tác quản lý ẩn chỉ, các đơn vị thực hiện bố trí kho ấn chỉ tại 2 nơi là trụ sở chính Chi cục Thuế khu vực và tại bộ phận “một cửa” để thực hiện chức năng cấp, bán hoá đơn, ấn chỉ thuế theo đúng quy định. Bộ phận “một cửa” thực hiện quyết toán lại với bộ phận ấn chỉ của Chi cục Thuế khu vực. Công tác quản lý, cấp bán ấn chỉ được tiến hành thuận lợi, cung cấp kịp thời cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng, không làm trở ngại hay ách tắc việc giải quyết thủ tục hành chính thuế.

Vướng mắc trong quản lý ấn chỉ

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nghiệp vụ tại các chi cục thuế khu vực vẫn còn một số vướng mắc nhất đinh. Cụ thể, việc thực hiện nhận ấn chỉ từ Cục Thuế, xuất bán ấn chỉ cho người nộp thuế trên ứng dụng được thực hiện trên 2 kho ấn chỉ riêng biệt gắn với mã số thuế của Chi cục Thuế huyện (theo địa bàn huyện). Trường hợp kho ấn chỉ của địa bàn huyện này đã dùng hết nhưng địa bàn huyện khác vẫn còn, muốn điều chuyển ấn chỉ bổ sung cho địa bàn huyện còn thiếu thì phải xuất trả Cục Thuế để nhận và cấp lại. Chi cục thuế khu vực không điều chuyển trực tiếp được nên việc quản lý, theo dõi, tổng hợp, báo cáo rất khó khăn và phức tạp.

Bên cạnh đó, trên phần mềm QLAC, một Chi cục Thuế khu vực tồn tại 2 mã số thuế của các Chi cục bị sáp nhập, do vậy, khi lập hóa đơn (tự in) để bán ấn chỉ cho các tổ chức thì xảy ra tình trạng tên thì của Chi cục Thuế khu vực nhưng mã số thuế vẫn lại là của Chi cục huyện (theo địa bàn huyện). Việc này chưa đúng quy định về khởi tạo và phát hành hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Mặt khác, mã số thuế của Chi cục Thuế khu vực đã được cấp nhưng không đưa được vào ứng dụng QLAC để quản lý ấn chỉ cho các địa bàn huyện khác nhau.

Chính vì vậy, Cục Thuế Quảng Ngãi đề nghị, trong công tác quản lý ấn chỉ, Tổng cục Thuế nên sửa đổi bổ sung quy trình quản lý ấn chỉ phù hợp với Chi cục Thuế khu vực và nâng cấp ứng dụng quản lý ấn chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý ấn chỉ.

Thùy Linh