Cơ quan Hải quan triển khai điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn

15:28 | 31/03/2022

(HQ Online) - Thực hiện Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2022, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định.

Ngành Thuế triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/4

Theo đó, áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kể từ ngày 1/4/2022.

Cơ quan Hải quan triển khai điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn
Ảnh minh họa.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 23/3/2022 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 điều chỉnh giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12/2022; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12/2022.

Nụ Bùi