Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên

09:19 | 02/12/2020

(HQ Online) - Toàn bộ 35 mẫu vật liên quan đến hơn 44.000 tấn quặng bauxite của Công ty CP Thương mại Bảo Nguyên (Công ty Bảo Nguyên) được Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) kết luận là quặng thô.

44.000 tấn quặng của Công ty Bảo Nguyên là quặng thô
Vụ 44.000 tấn quặng của Công ty Bảo Nguyên: Quản lý tang vật phục vụ điều tra

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã phối hợp với Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (có số Vilas: 032) tiến hành phân tích mẫu theo 3 phương pháp: Phương pháp phân tích khoáng vật; phương pháp phân tích rơnghen và phương pháp phân tích hóa.

Dưới đây là những hình ảnh mẫu vật của lô quặng bauxit của Công ty Bảo Nguyên còn lẫn cả rễ cây và hình ảnh phân tích bằng máy móc thiết bị của cơ quan chuyên môn.

Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên
Mẫu vật còn nguyên cả rễ cây.
Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên
Mẫu quặng khác cũng có cả rễ cây.
Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên
Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên
Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên
Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên
Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên
Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên
Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên
Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên
Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên
Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên
Chi tiết hình ảnh phân tích lô quặng 44.000 tấn của Công ty Bảo Nguyên

Thái Bình