Cảng cạn Tân cảng Hải Phòng do Hải quan Đình Vũ quản lý

14:05 | 30/10/2020

(HQ Online) - Theo Quyết định 1605/QĐ-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại cảng cạn Tân cảng Hải Phòng được chuyển giao về Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng) quản lý từ ngày 13/10/2020.

Hải quan Hải Phòng điều chỉnh quản lý kho, bãi, cảng
Hải quan Hải Phòng lên kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA
138 nghìn tờ khai nhập khẩu diện kiểm tra và quản lý chuyên ngành tại Hải quan Hải Phòng
Chuyển đơn vị quản lý kho ngoại quan của Công ty Tân cảng 128 tại Hải Phòng
Cảng cạn Tân cảng Hải Phòng do Hải quan Đình Vũ quản lý
Cảng cạn Tân cảng Hải Phòng. Ảnh: Internet.

Mã địa điểm mới là 03EES10, tên rút gọn trên hệ thống là CANG CAN TAN CANG HP.

Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại cảng cạn Tân cảng Hải Phòng thuộc Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Theo Quyết định 1738/QĐ-BTC năm 2017, đơn vị quản lý hải quan đối với địa điểm nêu trên là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, địa bàn do đơn vị quản lý hiện có 117 cảng biển, cảng cạn, cảng xăng dầu; kho ngoại quan, kho CFS; địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, một số cảng biển không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu như: cảng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tự Long; Công ty TNHH Khí hóa lỏng ga Thăng Long; Công ty TNHH Vận tải Tiến Mạnh…

Địa bàn có hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu thuộc sở hữu của 4 doanh nghiệp chính hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cảng biển gồm: Công ty CP cảng Hải Phòng; Tổng công ty Tân Cảng; công ty CP Container Việt Nam (VICONSHIP); Công ty CP Gemadept.

Về công tác quản lý hải quan, trước đây có thực trạng một số kho, bãi, cảng thuộc sở hữu của một doanh nghiệp nhưng thuộc sự quản lý của hai chi cục.

Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc một doanh nghiệp có nhiều kho, bãi, cảng giao cho một chi cục hải quan quản lý, Cục Hải quan Hải Phòng vừa điều chỉnh địa bàn quản lý của 4 chi cục hải quan cửa khẩu.

Riêng trường hợp địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại cảng cạn Tân cảng Hải Phòng do thực hiện theo quyết định của Bộ Tài chính nên Cục Hải quan Hải Phòng báo cáo Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính để có quyết định điều chỉnh như đề cập ở trên.

Thái Bình