Hải quan Hải Phòng điều chỉnh quản lý kho, bãi, cảng

08:36 | 29/10/2020

(HQ Online) - Cục Hải quan Hải Phòng đang tích cực điều chỉnh, đổi mới công tác quản lý kho, bãi, cảng trên địa bàn theo định hướng doanh nghiệp có nhiều kho, bãi, cảng/bến cảng sẽ do một chi cục hải quan quản lý.

Hải quan Hải Phòng quản lý 117 cảng, kho, địa điểm kiểm tra tập trung
Chuyển đơn vị quản lý kho ngoại quan của Công ty Tân cảng 128 tại Hải Phòng
Hải quan Hải Phòng đảm bảo thông quan trong ngày đầu điều chỉnh mã kho, bãi, cảng
Từ ngày 1/10, việc quản lý hải quan đối với Cảng Nam Hải Đình Vũ được chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2. 	Ảnh: T.Bình
Từ ngày 1/10, việc quản lý hải quan đối với Cảng Nam Hải Đình Vũ được chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2. Ảnh: T.Bình

Theo báo cáo vừa được đơn vị gửi Tổng cục Hải quan, trên địa bàn do Cục Hải quan Hải Phòng quản lý hiện có 117 cảng biển, cảng cạn, cảng xăng dầu; kho ngoại quan, kho CFS; địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, một số cảng biển không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu như: cảng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tự Long; Công ty TNHH Khí hóa lỏng ga Thăng Long; Công ty TNHH Vận tải Tiến Mạnh…

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Kiên Giang cho biết, thực tế, dù có nhiều hệ thống kho, bãi, cảng nhưng tại Hải Phòng địa bàn có hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu thuộc sở hữu của 4 doanh nghiệp chính hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cảng biển gồm: Công ty CP cảng Hải Phòng; Tổng công ty Tân Cảng; công ty CP Container Việt Nam (VICONSHIP); Công ty CP Gemadept.

Trước đây có thực trạng một số kho, bãi, cảng thuộc sở hữu của một doanh nghiệp nhưng thuộc sự quản lý của hai chi cục.

“Chính vì vậy, việc điều chỉnh địa bàn quản lý của các chi cục hải quan để phù hợp với thực tế và xu thế phát triển của hệ thống cảng tại Hải Phòng (phát triển hệ thống cảng vươn ra biển). Việc điều chỉnh cũng giúp đơn vị sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực của các chi cục. Ngoài ra còn xuất phát từ nhu cầu tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và cả cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu”- ông Nguyễn Kiên Giang nói.

Thực hiện chủ trương nêu trên, từ ngày 1/10 vừa qua, Cục Hải quan Hải Phòng đã thực hiện kế họach điều chỉnh, phân công quản lý địa bàn kho, bãi, cảng tại 4 chi cục hải quan cửa khẩu. Theo đó, cảng PTSC Đình Vũ được chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Cảng Tân Cảng 128 chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ. Cảng Nam Hải Đình Vũ chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2. Cảng cạn Tân cảng Hải Phòng chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ. Kho ngoại quan Tân Cảng 128 và Kho CFS của Tân Cảng 128 (nằm trong cảng Tân Cảng 128) từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, căn cứ xu thế phát triển của hệ thống cảng biển tại Hải Phòng, nhiều cảng biển mới đang được thành lập. Bên cạnh đó, một số kho, bãi, cảng trước đây có hoạt động xuất nhập khẩu nay chuyển sang phục vụ hàng hóa nội địa. Để đảm bảo nguyên tắc một doanh nghiệp có nhiều kho, bãi, cảng giao cho một chi cục hải quan quản lý, Cục Hải quan Hải Phòng đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh, phân công địa bàn quản lý của các đơn vị một cách phù hợp, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và nâng cao công tác quản lý.

Ngày 30/9/2020, Tổng cục Hải quan có công văn 6401/TCHQ-GSQL nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan Hải Phòng về việc điều chỉnh, phân quản quản lý của các chi cục hải quan đối với các kho, bãi, cảng theo nguyên tắc doanh nghiệp có nhiều kho, bãi, cảng/bến cảng do một chi cục hải quan quản lý.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hải Phòng lập danh sách toàn bộ kho, bãi, cảng/bến cảng trên địa bàn Hải Phòng; photo, cung cấp sơ đồ/bản đồ tổng thể, thể hiện toàn bộ kho, bãi, cảng/bến cảng; sơ đồ mặt bằng chi tiết của từng kho, bãi, cảng/bến cảng. Trong đó, tại sơ đồ mặt bằng chi tiết của từng kho, bãi, cảng/bến cảng phải thể hiện rõ các khu vực lưu giữ hàng hóa gồm xuất khẩu, nhập khẩu, nội địa.

Đồng thời, để thực hiện thống nhất theo nguyên tắc doanh nghiệp có nhiều kho, bãi, cảng/bến cảng giao cho một chi cục hải quan quản lý, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh phân công quản lý đối với các kho, bãi, cảng/bến cảng của các chi cục hải quan.

Thái Bình