Chuyển đơn vị quản lý kho ngoại quan của Công ty Tân cảng 128 tại Hải Phòng

09:50 | 02/10/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa quyết định chuyển đơn vị hải quan quản lý kho ngoại quan tại Hạ Đoạn, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng của Công ty CP Tân cảng 128- Hải Phòng.

Hải quan Hải Phòng đảm bảo thông quan trong ngày đầu điều chỉnh mã kho, bãi, cảng
Thay đổi nhiều mã kho, bãi, cảng tại Hải Phòng từ 0 giờ ngày 1/10
Infographics: Quá trình công tác của nữ Phó Cục trưởng đầu tiên của Hải quan Hải Phòng
Bổ nhiệm nữ Phó Cục trưởng đầu tiên của Hải quan Hải Phòng
0553 img 9062
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: T.Bình.

Theo đó, việc quản lý kho ngoại quan nêu trên được chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng).

Cụ thể, theo Quyết định 2470/QĐ-TCHQ ngày 30/9/2020 của Tổng cục Hải quan, mã địa điểm lưu kho của kho ngoại quan nêu trên là 03EEW07; tên rút gọn trên hệ thống KNQ TAN CANG 128; đơn vị quản lý là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Quyết định 2470 có hiệu lực từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định công nhận kho ngoại quan số 1511/QĐ-TCHQ ngày 26/5/2016 và Quyết định mở rộng kho ngoại quan số 3639/QĐ-TCHQ ngày 24/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Liên quan đến việc điều chỉnh, phân công địa bàn quản lý tại Cục Hải quan Hải Phòng, ngày 30/9/2020, Tổng cục Hải quan có công văn 6401/TCHQ-GSQL, chỉ đạo một số nội dung.

Theo đó, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan Hải Phòng về việc điều chỉnh, phân quản quản lý của các chi cục hải quan đối với các kho, bãi, cảng theo nguyên tắc doanh nghiệp có nhiều kho, bãi, cảng/bến cảng do một chi cục hải quan quản lý, thời gian áp dụng từ 1/10/2020.

Tổng cục Hải quan giao Cục CNTT và Thống kê hải quan điều chỉnh mã địa điểm đối với kho, bãi, cảng để phù hợp với quản lý của các chi cục. Cụ thể:

Cảng PTSC Đình Vũ (bao gồm cả kho CFS nằm trong cảng) được chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3.

Cảng Tân Cảng 128 (bao gồm kho ngoại quan và CFS nằm trong cảng) chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Cảng Nam Hải Đình Vũ chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2.

Cảng cạn Tân cảng Hải Phòng chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 sang Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Thái Bình