2 doanh nghiệp không được mang hàng về bảo quản

09:33 | 26/09/2020

(HQ Online) - Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, do vi phạm quy định về thời hạn nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành (KTCN) nên đơn vị buộc ra quyết định và thông báo tới các cục hải quan hải quan tỉnh, thành phố không cho 2 DN có hoạt động XNK qua địa bàn Lạng Sơn mang hàng về bảo quản.

3 doanh nghiệp hoạt động XNK qua Lạng Sơn không được mang hàng về bảo quản
Vi phạm quy định, Công ty Phương Bắc không được mang hàng về bảo quản

Ngày 4 và 11/9, Cục Hải quan Lạng Sơn đã ban hành các quyết định không cho DN mang hàng về bảo quản trong thời gian 6 tháng vì các DN này đã vi phạm chính sách liên quan đến thời hạn nộp kết quả KTCN.

5536 logo

Theo đó, Hải quan Lạng Sơn thông báo tới các cục hải quan tỉnh, thành phố phối hợp áp dụng quy định này đối với Công ty TNHH Máy công trình Thành Công, địa chỉ tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Công ty CP Thương mại kết nối Việt Trung, địa chỉ tại phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, theo quy định tại khoản 6, Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hoá XNK đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC đã quy định rõ chế độ, thời hạn nộp kết quả KTCN đối với hàng hoá XNK. Tuy nhiên, các DN này đã vi phạm quy định về thời hạn nộp kết quả để hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thông quan hàng hoá nên buộc cơ quan Hải quan phải áp dụng chính sách không được mang hàng về bảo quản.

Nụ Bùi