10 điểm cần chú ý đối với hàng thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc từ năm 2022

18:48 | 18/11/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới đây đã ban hành Quyết định số 248 về việc “Quy định về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc” (sau đây gọi tắt là Quyết định 248) có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Tạp chí Hải quan xin giới thiệu một số nội dung mà các doanh nghiệp nước ngoài khi xuất khẩu thực phẩm vào quốc gia này cần phải chú ý.

Xuất nhập khẩu Việt Nam với Trung Quốc lớn hơn thương mại Trung- Ấn
Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc phải hoàn tất đăng ký trước 30/10
Xuất nhập khẩu với Trung Quốc cán mốc 100 tỷ USD
Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) . 	Ảnh: T.ANH
Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) . Ảnh: T.ANH

Một là, Quyết định 248 của Tổng cục Hải quan (TCHQ) Trung Quốc áp dụng đối với các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, gia công, lưu trữ hàng thực phẩm (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp nước ngoài sản xuất hàng thực phẩm) xuất khẩu vào nội địa Trung Quốc.

Hai là, doanh nghiệp nước ngoài sản xuất hàng thực phẩm xuất khẩu vào nội địa Trung Quốc muốn được đăng ký xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc phải đáp ứng các điều kiện như: (1) có Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của quốc gia (khu vực) sản xuất phải được TCHQ Trung Quốc thẩm tra, đánh giá thông qua; (2) Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đã được cơ quan chức năng của quốc gia (khu vực) sản xuất phê chuẩn và đang còn thời hạn; (3) Hệ thống quản lý và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được xây dựng và được quốc gia (khu vực) sản xuất cho phép sản xuất và xuất khẩu, đảm bảo khi thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc phải phù hợp với các quy định của pháp luật Trung Quốc và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc; (4) Hàng thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc phải phù hợp với các quy định về kiểm dịch kiểm nghiệm đối với hàng hóa theo quy định của TCHQ và của cơ quan chức năng quốc gia (khu vực) sản xuất.

Ba là, doanh nghiệp nước ngoài sản xuất hàng thực phẩm xuất khẩu vào nội địa Trung Quốc trước khi xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc phải đăng ký với TCHQ Trung Quốc, sau khi được TCHQ Trung Quốc thẩm định, thông qua mới được phép xuất khẩu thực phẩm vào nội địa Trung Quốc. Có 2 hình thức đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm vào nội địa Trung Quốc: hình thức đăng ký theo danh sách đề xuất của cơ quan có thẩm quyền quốc gia (khu vực) sản xuất với TCHQ Trung Quốc và doanh nghiệp nước ngoài sản xuất hàng thực phẩm tự đăng ký với TCHQ Trung Quốc.

Bốn là, cơ quan có thẩm quyền quốc gia (khu vực) sản xuất đề xuất danh sách doanh nghiệp xuất khẩu với TCHQ Trung Quốc gồm: thịt và sản phẩm chế biến từ thịt, lòng, sản phẩm thủy sản, sản phẩm từ sữa, tổ yến và sản phẩm chế biến từ tổ yến, sản phẩm từ ong, trứng và sản phẩm từ trứng, thực phẩm từ dầu ăn và nguyên liệu dầu ăn, bánh mỳ có nhân, thực phẩm từ ngũ cốc, bột chế biến từ ngành công nghiệp ngũ cốc và mạch nha, rau tươi và rau đã tách nước, đậu khô, gia vị, quả nut và hạt, quả khô, cà phê chưa rang, hạt cacao, thực phẩm đặc biệt, thực phẩm sức khỏe.

Năm là, các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất hàng thực phẩm nằm ngoài quy định nêu trên thì phải tự mình đăng ký hoặc ủy thác cho đại lý đăng ký với TCHQ Trung Quốc.

Sáu là, đơn đăng ký của doanh nghiệp nước ngoài gồm các thông tin: tên doanh nghiệp, quốc gia (khu vực), địa chỉ xưởng sản xuất, người đại diện theo pháp luật, người liên hệ, phương thức liên hệ, số đăng ký do cơ quan có thẩm quyền quốc gia (khu vực) phê duyệt, loại thực phẩm đăng ký, loại hình sản xuất, năng lực sản xuất. Đơn đăng ký dùng tiếng Trung hoặc tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác nếu có thỏa thuận riêng với Trung Quốc.

Bảy là, TCHQ Trung Quốc căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá, nếu đạt yêu cầu sẽ cho đăng ký và cấp mã số đăng ký tại Trung Quốc cho doanh nghiệp nước ngoài sản xuất hàng thực phẩm. Thời hiệu đăng ký đối với doanh nghiệp nước ngoài sản xuất hàng thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc nhập khẩu là 5 năm. Mã số đăng ký trong vòng từ 3 đến 6 tháng trước khi hết hạn thì doanh nghiệp có thể đăng ký gia hạn với TCHQ Trung Quốc.

Tám là, TCHQ Trung Quốc sẽ loại khỏi danh sách doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc nếu như hết thời hạn hiệu lực của Mã số đăng ký mà doanh nghiệp không xin gia hạn, hoặc là do Cơ quan có thẩm quyền quốc gia (khu vực) sở tại chủ động đề nghị loại bỏ, hoặc do hệ thống quản lý an toàn thực phẩm không còn hiệu lực tại nước sản xuất.

Chín là, các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất hàng thực phẩm xuất khẩu vào nội địa Trung Quốc đã được cấp mã số đăng ký mà thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì TCHQ Trung Quốc xóa bỏ đăng ký và công bố công khai:

- Do nguyên nhân từ doanh nghiệp dẫn đến việc nhập khẩu thực phẩm phát sinh vấn đề lớn về an toàn thực phẩm;

- Thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc khi nhập cảnh mà kiểm dịch, kiểm nghiệm phát hiện vấn đề an toàn thực phẩm, tình tiết nghiêm trọng;

- Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của doanh nghiệp tồn tại vấn đề nghiêm trọng, không phù hợp với yêu cầu an toàn thực phẩm xuất khẩu vào nội địa Trung Quốc;

- Sau khi sửa chữa vẫn không phù hợp với yêu cầu đăng ký;

- Cung cấp tài liệu giả mạo, che dấu hành vi vi phạm;

- Không phối hợp với TCHQ Trung Quốc trong việc kiểm tra lại và điều tra vụ việc;

- Doanh nghiệp cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, mua lại hoặc giả mạo mã số đăng ký.

Mười là, khi tổ chức quốc tế hoặc cơ quan có thẩm quyền quốc gia (khu vực) sản xuất thực phẩm thông báo tình hình dịch bệnh hoặc phát hiện các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến thực phẩm, các sự kiện vệ sinh dịch tễ thì TCHQ Trung Quốc thông báo tạm dừng nhập khẩu thực phẩm có liên quan của quốc gia (khu vực) đó, và trong thời gian này TCHQ Trung Quốc không cấp mã số đăng ký đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có liên quan của quốc gia (khu vực) đó.

Đỗ Mạnh Cường (lược dịch)