Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 463 tỷ USD

08:40 | 19/01/2022

(HQ Online) - Tăng trưởng cao, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước năm 2021.

Xuất nhập khẩu đạt gần 670 tỷ USD trong năm 2021
Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 440 tỷ USD
Hết tháng 11 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 602 tỷ USD
10 năm xuất nhập khẩu tăng thêm hơn 400 tỷ USD
Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 463 tỷ USD
Biểu đồ: T.Bình.

Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 12/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 45,77 tỷ USD, tăng 5,1% so với tháng trước.

Kết quả trong tháng 12 đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong năm 2021 đạt 463,43 tỷ USD, tăng 24,6%, tương ứng tăng 91,55 tỷ USD so với năm 2020 và chiếm 69,3% tổng kim ngạch cả nước.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 12 đạt gần 24,6 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng trước, tính chung trong năm 2021 đạt 245,22 tỷ USD, tăng 20,9% so với năm trước.

5 nhóm hàng xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạ kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên trong năm ngoái gồm: điện thoại và linh kiện đạt 56,94 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 49,7 tỷ USD; máy móc, thiết bị đạt 35,56 tỷ USD; dệt may đạt hơn 20 tỷ USD; gày dép đạt hơn 14 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 12 đạt 21,18 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng trước, và cả năm 2021 đạt 218,21 tỷ USD, tăng 29,1% so với năm 2020.

3 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt từ 10 tỷ USD trở lên gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 69,5 tỷ USD; máy móc, thiết bị đạt 30,9 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 20,3 tỷ USD.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 12/2021 đạt con số xuất siêu 3,42 tỷ USD, qua đó đưa cán cân thương mại trong năm 2021 lên mức xuất siêu 27,01 tỷ USD.

Thái Bình