Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 440 tỷ USD

09:49 | 23/12/2021

(HQ Online) - Kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng cao và chiếm 69,5% kim ngạch cả nước.

Nửa tháng đạt hơn 31 tỷ USD, xuất nhập khẩu vẫn có chiều hướng giảm
Đến 15/12, xuất nhập khẩu đạt 633 tỷ USD
Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 440 tỷ USD
Biểu đồ: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 440,15 tỷ USD, tăng 25,4% (tương ứng tăng 89,23 tỷ USD), chiếm 69,5% kim ngạch cả nước.

Trong khi đó, khối doanh nghiệp trong nước đạt 193,07 tỷ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 28,66 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 30,5% kim ngạch cả nước.

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 12, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 11,6 tỷ USD, giảm 8,5%, tương ứng giảm 1,07 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 11/2021.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nhóm doanh nghiệp FDI đạt 232,2 tỷ USD, tăng 21,2%, tương ứng tăng 40,68 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, 15 ngày đầu tháng này, kim ngạch của doanh nghiệp FDI đạt 10,86 tỷ USD, tăng 5,6% (tương ứng tăng 576 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 11/2021.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12, tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 207,95 tỷ USD, tăng 30,5% (tương ứng tăng 48,55 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 65,9% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Từ đầu năm đến 15/12, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu hơn 24 tỷ USD.

Hiện, các doanh nghiệp FDI góp mặt trong toàn bộ các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực của Việt Nam, trong đó chiếm ưu thế rất lớn trong những nhóm hàng dẫn đầu như điện thoại, máy vi tính, máy móc, thậm chí cả những nhóm hàng trước đây vốn là ưu thế của doanh nghiệp trong nước như dệt may, giày dép…

Thái Bình