Xem xét sửa đổi chính sách thuế liên quan đến mặt hàng phân bón

09:54 | 19/09/2022

(HQ Online) - Trả lời cử tri Bình Định, Bộ Tài chính cho biết đã rà soát và đề xuất sửa đổi một số chính sách thuế liên quan đến mặt hàng thuốc lá và phân bón.

Chính sách thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với mặt hàng thủy sản làm giống
Sẽ đánh giá lại các chính sách thuế liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ảnh: Thuỳ Linh.
Trong thời gian gần đây, giá cả các nguyên liệu sản xuất phân bón trên thị trường thế giới và trong nước liên tục tăng. Ảnh: Thuỳ Linh.

Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định. Cụ thể, cử tri cho biết, hiện nay, mức thuế suất áp dụng đối với thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩn khác từ cây thuốc lá được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là 75%. Mức thuế này còn thấp, chưa hạn chế được tỷ lệ người hút thuốc lá. Cử tri kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh nâng mức thuế suất đối với thuốc lá điếu và chế phẩm này cao hơn 75% để hạn chế lượng người tiêu dùng sản phẩm không có lợi cho sức khoẻ cộng đồng.

Ngoải ra, một vấn đề nữa liên quan đến chính sách thuế là hiện nay, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do chi phí phân bón tăng cao. Để tạo điều kiện hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước và giảm bớt khó khăn cho nông dân, cử tri kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) với mức thuế suất hợp lý để khấu trừ thuế các nguyên, vật liệu đầu vào và tăng thuế xuất khẩu phân bón; đồng thời, có chính sách khuyến khích sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ.

Trước những kiến nghị này, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, rà soát, đánh giá Luật thuế TTĐB để báo cáo Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội định hướng sửa đổi thuế suất thuế TTĐB đối với một số mặt hàng, trong đó có mặt hàng thuốc lá.

Cùng với đó, về chính sách thuế với mặt hàng phân bón, Bộ Tài chính cho biết, theo khoản 3a Điều 5 Luật thuế GTGT hiện hành thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất phân bón trong nước, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với phân bón, đề nghị chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT 5%.

Hiện nay, thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đang thực hiện nghiên cứu, rà soát, đánh giá các luật thuế, trong đó có Luật thuế GTGT để báo cáo Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế và phù hợp với Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022.

Về chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, căn cứ quy định của Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; khoản 4 Điều 4 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan quy định mặt hàng phân bón nếu có giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm thì có thuế suất thuế xuất khẩu là 0%; Đối với mặt hàng phân bón nếu có giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên có thuế suất thuế xuất khẩu 5%.

Trong thời gian gần đây, giá cả các nguyên liệu sản xuất phân bón trên thị trường thế giới và trong nước liên tục tăng. Theo đó, để góp phần hạ giá phân bón trong nước, ổn định nguồn cung, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh gian lận trong quá trình thực hiện, căn cứ khung thuế suất quy định tại Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Bộ Tài chính đã có công văn số 3662/BTC-CST ngày 21/4/2022 gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp về dự thảo Nghị định của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó dự kiến trình Chính phủ quy định thống nhất một mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5% đối với mặt hàng phân bón.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến các đơn vị và trình Chính phủ trong thời gian tới theo đúng quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thùy Linh