Xác minh thông tin cá nhân, tổ chức liên quan để thực hiện các biện pháp cưỡng chế

08:25 | 11/10/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, đối với trường hợp DN bỏ trốn vi phạm, nếu không thi hành được quyết định ấn định thuế và quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì thực hiện xác minh thông tin các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Cưỡng chế đối tượng lấy lý do dịch bệnh Covid - 19 để chây ỳ nợ thuế
Doanh nghiệp thực hiện nộp dần tiền thuế thì sẽ được giải tỏa cưỡng chế
Đề xuất cưỡng chế tài khoản chủ sở hữu doanh nghiệp nợ thuế bỏ trốn
Sẽ sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Thanh Hoá liên quan đến xử lý vi phạm đối với trường hợp DN vi phạm bỏ trốn, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra hồ sơ xuất nhập khẩu, chứng từ, sổ sách kế toán của doanh nghiệp, đối chiếu quy định tại Điều 52 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để xử lý.

Trường hợp đủ cơ sở xác định số tiền thuế thì thực hiện ấn định thuế đối với nguyên liệu, vật tư tồn dư của 4 hợp đồng gia công mà DN không đưa ra phương án xử lý.

Trên cơ sở quyết định ấn định thuế để thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Thanh Hoá rà soát quy định tại điểm đ, e khoản 2 Điều 11 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP để áp dụng và thực tế vụ việc phát sinh.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp không thi hành được quyết định ấn định thuế và quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Hải quan Thanh Hoá cần thực hiện xác minh thông tin các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Đồng thời, căn cứ Điều 4 Nghị quyết 94/2019/QH14, Điều 83 Luật Quản lý thuế số 38/2014/QH14 và hồ sơ thực tế vụ việc để xác định thời điểm phát sinh các trường hợp được xử lý nợ hoặc các trường hợp khoanh nợ thuế để thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có).

Nụ Bùi