Việt Nam xuất khẩu hơn 320 triệu khẩu trang y tế

09:28 | 16/10/2021

(HQ Online) - Lượng khẩu trang y tế xuất khẩu tiếp tục có chiều hướng tăng trưởng trong tháng 9.

Khẩu trang y tế xuất khẩu tăng trở lại
Tháng 7, chỉ xuất khẩu hơn 12 triệu khẩu trang y tế
Việt Nam xuất khẩu hơn 320 triệu khẩu trang y tế
Lượng khẩu trang y tế xuất khẩu theo từng tháng trong 9 tháng đầu năm. Biểu đồ: T.Bình.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 9, cả nước có 17 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 16,63 triệu chiếc, tăng 6,6% so với tháng 8.

Như vậy, tính chung​ trong 9 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 322,2 triệu khẩu trang y tế các loại.

Trong đó, tháng 1 xuất khẩu số lượng nhiều nhất với 64,7 triệu chiếc, tháng 7 xuất khẩu số lượng ít nhất với 12,53 triệu chiếc.

Sau thời gian áp dụng cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nước theo Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ, hoạt động xuất khẩu mặt hàng này được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5/2020 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ.

Ngay trong tháng 5/2020, cả nước xuất khẩu hơn 181 triệu khẩu trang y tế và đạt đỉnh vào tháng 6/2020 với hơn 236 triệu chiếc.

Tính chung cả năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,37 tỷ khẩu trang y tế các loại.

Thái Bình