TPHCM: Gần 11.000 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động

14:12 | 16/11/2020

(HQ Online) - Chỉ tính riêng trong 10 tháng năm 2020, trên địa bàn TPHCM đã có gần 11.000 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2019.

4533-doanh-nghiep
Doanh nghiệp giao dịch tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: Thu Hòa

Theo Cục Thuế TPHCM, tính đến 31/10/2020, số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn TPHCM là 34.396 doanh nghiệp, giảm 7,5% so với cùng kỳ; Số doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh tổng cộng 18.405 doanh nghiệp, giảm 4,7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong 10 tháng qua, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh lên đến 10.829 doanh nghiệp, tăng 29,6% so với cùng kỳ. Tính chung, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động 252.377 doanh nghiệp, tăng 5,87% so với thời điểm 31/12/2019.

Được biết, các doanh nghiệp mới thành lập hoạt động nhiều nhất ở các ngành bán buôn, bán lẻ (36,6%), khoa học công nghệ (10,96%), công nghiệp chế biến chế tạo (10,18%), tập trung nhiều nhất ở địa bàn quận 1 (8,5%), quận Tân Bình (6,7%).

Số lượng doanh nghiệp giảm chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân (97,83%), doanh nghiệp hoạt động từ 3 đến 9 năm (48,29%).

Hiện Cục Thuế TPHCM đang thực hiện rà soát tình hình ngưng, nghỉ, giải thể của doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19; đánh giá rà soát nguồn thu bị ảnh hưởng; nguồn thu giảm của từng khu vực kinh tế.

Rà soát các doanh nghiệp trọng điểm, các ngành sản xuất kinh doanh trọng điểm trên địa bàn thành phố ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, thống kê tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này, các ngành nghề sản xuất kinh doanh này trong các năm trước liền kề, nắm bắt số liệu doanh nghiệp dự kiến ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh để dự kiến nguồn thu giảm trong từng tháng của năm 2020.

Lê Thu