Tổng cục Hải quan lên kế hoạch chuẩn bị tiếp tục đánh giá năng lực công chức

16:04 | 22/05/2019

(HQ Online) - Triển khai các hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2019, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo 8 lĩnh vực nghiệp vụ chính (bổ sung 2 lĩnh vực so với năm 2018) tại 2 vụ, cục thuộc Tổng cục (Cục Kiểm định, Vụ Thanh tra-Kiểm tra) và 28 cục hải quan tỉnh, thành phố chưa tổ chức triển khai đánh giá năng lực.

tong cuc hai quan len ke hoach chuan bi tiep tuc danh gia nang luc cong chuc Nâng cao năng lực kiểm soát, chống ma túy cho công chức hải quan
tong cuc hai quan len ke hoach chuan bi tiep tuc danh gia nang luc cong chuc Hải quan tiến tới ứng dụng kết quả đánh giá năng lực vào công tác tổ chức cán bộ
tong cuc hai quan len ke hoach chuan bi tiep tuc danh gia nang luc cong chuc
Kì đánh giá năng lực công chức đối với các đơn vị thuộc Tổng cục, tháng 1/2019. Ảnh: N.Linh

Theo Tổng cục Hải quan, việc đánh giá năng lực công chức tuân theo 8 nguyên tắc:

Công khai minh bạch: Các công cụ, tài liệu đánh giá, tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu ôn thi được công khai, dễ tiếp cận, thực hành và dễ sử dụng.

Công bằng: Tất cả công chức đều có cơ hội và quyền lợi ngang nhau.

Cạnh tranh: Thông qua cạnh tranh để lựa chọn được các công chức giỏi, đáp ứng tốt yêu cầu, vị trí công tác.

Khách quan: Hoạt động đánh giá năng lực phải dựa trên số liệu, kết quả thực tế, tránh cảm tính, phiến diện.

Chính xác: Việc đánh giá năng lực phải phản ánh được đúng ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của công chức theo các quy định của khung năng lực hiện hành.

Phân hóa được cấp độ thành thạo năng lực: Qua đánh giá có thể xác định được cấp độ thành thạo năng lực của công chức.

Hiệu quả: Qua kỳ đánh giá xác định được điểm mạnh và điểm yếu cần khắc phục của mỗi công chức. Từ đó xác định chính xác nhu cầu đào tạo, nâng cao hiệu quả đào tạo, nâng cao năng lực công chức, đảm bảo điều động, luân chuyển và bố trí sắp xếp công chức đúng người đúng việc.

Tiết kiệm chi phí: Đảm bảo tiết kiệm chi phí tối đa trong suốt quá trình triển khai đánh giá năng lực.

Cụ thể, theo kế hoạch, năm 2019, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung đánh giá hai nội dung chính là kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ.

Hiện tại, Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện việc xây dựng bộ đề đánh giá năng lực. Về cách thức xây dựng khung bộ đề, năm 2019, rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai năm 2018, để đảm bảo không bỏ sót các vấn đề công chức công tác tại một vị trí việc làm cần biết, đồng thời tạo thuận lợi cho người ra đề khi thiết kế câu hỏi/bài tập tình huống cho cùng một vấn đề được điều chỉnh ở nhiều cấp văn bản khác nhau, Tổng cục Hải quan sẽ thống nhất triển khai xây dựng khung nội dung bộ đề theo các vấn đề nghiệp vụ cần đánh giá. Trên cơ sở đó, xác định các văn bản, điều khoản của từng văn bản có liên quan.

N.Linh