Tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính

14:09 | 18/03/2021

(HQ Online) - Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020 của Bộ Tài chính không tổ chức ôn thi, thí sinh tham dự kỳ thi chủ động ôn tập theo danh mục tài liệu ôn thi.

Tổng cục Hải quan không tổ chức ôn thi đối với kỳ thi tuyển công chức
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan năm 2020
Ban hành 2 bộ đề đánh giá năng lực công chức, viên chức ngành Hải quan
Tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính
Danh mục tài liệu ôn thi.

Ngày 17/3, Tổng cục Hải quan có thông báo gửi các đơn vị: Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan, Cục Kiểm định Hải quan, Viện Nghiên cứu Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam, Báo Hải quan về việc thông báo kế hoạch tổ chức thi tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020.

Theo thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện tham dự và kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020 của Bộ Tài chính có 55 viên chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính và 65 viên chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên theo chỉ tiêu năm 2020 của Bộ Tài chính.

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020 của Bộ Tài chính không tổ chức ôn thi, thí sinh tham dự kỳ thi chủ động ôn tập theo danh mục tài liệu ôn thi.

Về thời gian thi, dự kiến cuối tháng 3/2021, địa điểm thi tại TP Hà Nội.

Quang Hùng