Tiêu hủy 1.550 kiện thuốc lá bị hư hỏng gửi kho ngoại quan

11:56 | 22/07/2021

(HQ Online) - 1.550 kiện thuốc lá điếu GOLD MOUNT SUPERSLIMS 20S (10.000 điếu/kiện) bị ẩm mốc hư hỏng, không còn giá trị sử dụng gửi kho ngoại quan vừa bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) tiêu hủy.

Hải quan Quảng Ninh tiêu hủy hơn 25.000 sản phẩm mỹ phẩm, thuốc lá điện tử
Tây Ninh: Tiêu hủy hơn 254.000 bao thuốc lá Hero, Jet, 555
Tiêu hủy thuốc lá lậu trị giá hơn nửa tỷ đồng
Toàn bố số thuốc lá bị tiêu hủy.
Toàn bố số thuốc lá bị tiêu hủy.

Cụ thể, ngày 20/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã phối hợp với đại diện Công ty giám định Vinacontrol Quảng Ninh, Công ty TNHH thương mại và kho vận DEVYT và Công ty cổ phần xử lý chất thải Miền Đông tiến hành xử lý, tiêu hủy toàn bộ 1.550 kiện thuốc lá điếu GOLD MOUNT SUPERSLIMS 20S (10,000 điếu/kiện) bị ẩm mốc hư hỏng, không còn giá trị sử dụng gửi Kho ngoại quan của Công ty TNHH thương mại và kho vận DEVYT.

Việc tiêu hủy được thực hiện tại tại Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Móng Cái của Công ty CP xử lý chất thải Miền Đông.
Việc tiêu hủy được thực hiện tại tại Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Móng Cái của Công ty CP xử lý chất thải Miền Đông.

Toàn bộ hàng hóa nêu trên được tiêu hủy tại Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Móng Cái của Công ty CP xử lý chất thải Miền Đông theo đúng quy định của pháp luật về môi trường.

Việc tiêu hủy hàng hóa tồn đọng gửi kho ngoại quan bị hư hỏng được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tuân thủ các quy định tại khoản 4 Điều 86 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính phủ; Thông tư số 203/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 5/7/2018 của Bộ Tài chính.

Quang Hùng