Tiếp tục hướng dẫn sử dụng mã loại hình xuất nhập khẩu

14:28 | 14/06/2021

(HQ Online) - Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bản trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất) thì sử dụng mã loại hình A41.

Hải quan tháo gỡ vướng mắc về sử dụng mã loại hình
Tổng cục Hải quan hướng dẫn sử dụng mã loại hình
Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới
Hoạt động nghiệp vụ tại KCN Mỹ Phước, cục Hải quan Bình Dương. Ảnh: Thu Dịu
Hoạt động nghiệp vụ tại KCN Mỹ Phước, Cục Hải quan Bình Dương. Ảnh: Thu Dịu

Trả lời Công ty TNHH Uniqlo Việt Nam về việc mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bản trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất) thì sử dụng mã loại hình A41.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, trưng bày quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng bán lẻ, hàng mẫu kiểm tra chất lượng thì sử dụng mã loại hình H11.

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước thì sử dụng mã loại hình B11.

Trường hợp doanh nghiệp xuất trả hàng hóa đã nhập khẩu bị lỗi (hàng hóa chưa qua quá trình gia công, chế biến, sản xuất, sử dụng tại Việt Nam) ra nước ngoài thì sử dụng mã loại hình B13.

N.Linh