Tiếp tục hoàn thiện bộ đề đánh giá năng lực công chức hải quan

08:19 | 09/04/2019

(HQ Online) - Triển khai Kế hoạch đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2019, định hướng 2020, mới đây, Tổng cục Hải quan đã thành lập và triển khai hoạt động của Tổ xây dựng bộ đề ngành.

tiep tuc hoan thien bo de danh gia nang luc cong chuc hai quan Hải quan tiến tới ứng dụng kết quả đánh giá năng lực vào công tác tổ chức cán bộ
tiep tuc hoan thien bo de danh gia nang luc cong chuc hai quan Tiếp tục mở rộng phạm vi đánh giá năng lực công chức hải quan
tiep tuc hoan thien bo de danh gia nang luc cong chuc hai quan Đánh giá năng lực công chức phục vụ tiến trình cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan
tiep tuc hoan thien bo de danh gia nang luc cong chuc hai quan
CBCC khối cơ quan Tổng cục tham gia kì đánh giá năng lực tháng 1/2019. Ảnh: N.Linh

Theo đó, với việc xây dựng bộ đề ngành năm 2019, trước mắt ngành Hải quan tập trung xây dựng bộ đề phục vụ đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại 28 cục hải quan tỉnh, thành phố, sẽ triển khai năm 2019.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan thành lập Tổ xây dựng bộ đề ngành đối với 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính: Giám sát quản lý, Thuế XNK, Chống buôn lậu, Kiểm tra sau thông quan, Quản lý rủi ro, Xử lý vi phạm để huy động lực lượng hải quan địa phương, đảm bảo đủ các loại hình thủ tục mà 28 cục hải quan tỉnh, thành phố sẽ tổ chức đánh giá năng lực trong năm 2019.

Đối với các bộ đề Kiểm định, Thanh tra, các vụ, cục này chủ trì chủ động xây dựng.

Đối với bộ đề Quy trình xây dựng văn bản pháp quy, Thể thức văn bản hành chính, đạo đức công vụ, tiếp tục giao cho Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục chủ trì bổ sung, hoàn thiện bộ đề năm 2018.

Tổ xây dựng bộ đề ngành sẽ chịu trách nhiệm xây dựng khung nội dung bộ đề và bộ đề. Các vụ, cục chuyên môn vẫn là đơn vị chịu trách nhiệm chính về nội dung bộ đề, thông qua việc: Thẩm định và thống nhất với Tổ xây dựng bộ đề về khung nội dung bộ đề, trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt và phát hành; thẩm định, trao đổi và thống nhất với Tổ xây dựng bộ đề về nội dung bộ đề, trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.

Nhiệm vụ chung của Tổ xây dựng bộ đề được chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 (hoạt động từ 4/2019 – 7/2019): Hoàn thiện và bổ sung bộ đề đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại 28 cục hải quan tỉnh, thành phố năm 2019 (6 lĩnh vực: Giám sát quản lý, Thuế XNK, Chống buôn lậu, Kiểm tra sau thông quan, Quản lý rủi ro, Xử lý vi phạm)

Giai đoạn 2 (hoạt động từ 7/2019 – 12/2019): Xây dựng và thẩm định bộ đề đánh giá năng lực đối với lãnh đạo cấp phòng, chi cục và tương đương, đội thuộc chi cục và tương đương năm 2020 (8 lĩnh vực Giám sát quản lý, Thuế XNK, Chống buôn lậu, Kiểm tra sau thông quan, Quản lý rủi ro, Xử lý vi phạm Thanh tra, kiểm định ).

Hướng xây dựng bộ đề giai đoạn 1 chủ yếu hoàn chỉnh lại bộ đề ngành năm 2018, tăng số lượng bài tập tình huống các cấp độ 1, 2, 3.

N.Linh