Tiếp tục cho phép đưa các lô hàng vắc xin về bảo quản

10:29 | 27/10/2021

(HQ Online) -Các lô hàng vắc xin Covid-19 cần được bảo quản đặc biệt, do vậy các lô hàng trong thời gian chờ giấy phép của Bộ Y tế đã được Tổng cục Hải quan chỉ đạo các chi cục hải quan giải quyết cho đưa hàng về bảo quản.

Từ tháng 11/2021 thực hiện tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ em
Vắc xin cho trẻ em
Đưa vắc xin về bảo quản đảm bảo chất lượng khi nhập khẩu
Văc xin
Ảnh minh họa.

Mới đây, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương-Bộ Y tế đã đề nghị Tổng cục Hải quan về việc cho phép đưa hàng hóa là vắc xin AstraZeneca và vắc xin Comirnaty (Pfizer) do COVAX Facility viện trợ về bảo quản nguyên trạng tại kho vắc xin đạt GSP của chương trình Tiêm chủng quốc gia – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Để đảm bảo chất lượng vắc xin nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã giao Cục Hải quan Hà Nội xem xét, giải quyết đề nghị của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho phép đưa lô hàng vắc xin trên về bảo quản tại kho vắc xin.

Đồng thời yêu cầu người khai hải quan thực hiện việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm bảo quản, có trách nhiệm nộp Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan khác theo quy định trong vòng 30 ngày để được thông quan hàng hóa.

Thời gian qua, cơ quan Hải quan đã thực hiện nhiều giải pháp để thông quan nhanh đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc xin và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch. Chẳng hạn như cho phép doanh nghiệp được đưa các lô hàng có yêu cầu bảo quản đặc biệt như thuốc, vắc xin, sinh phẩm… yêu cầu nhiệt độ bảo quản từ 2ºC đến 8ºC về kiểm tra thực tế tại địa điểm bảo quản theo đề nghị của doanh nghiệp.

Chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông quan nhanh các lô hàng vắc-xin nhập khẩu phục vụ phòng chống dịch hoặc cho giải phóng hàng hoặc đưa về bảo quản đối với các trường hợp chưa đủ hồ sơ hải quan theo quy định (chưa có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế, tờ khai xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính…).

N.Linh