Đưa vắc xin về bảo quản đảm bảo chất lượng khi nhập khẩu

13:52 | 15/10/2021

(HQ Online) - Trước đề nghị của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc cho phép đưa lô hàng vắc xin về bảo quản, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn Cục Hải quan Hà Nội giải quyết thực hiện thủ tục.

Bộ Y tế cho phép tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em
Bố trí đủ nhân lực đảm bảo thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
Infographics: Lộ trình VNVC đưa vắc xin Covid-19 về Việt Nam
Công chức Cục Hải quan Hà Nội đảm bảo thực hiện nghiệp vụ và phòng chống dịch. ẢNh: N.Linh.Linh
Công chức Cục Hải quan Hà Nội đảm bảo thực hiện nghiệp vụ và phòng chống dịch. Ảnh: N.Linh

Trước đó Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có văn bản đề nghị cơ quan Haitr quan cho phép đưa hàng hóa là vắc xin AstraZeneca do Chính phủ Slovakia, Ba Lan, Hungary viện trợ về bảo quản nguyên trạng tại kho vắc xin đạt GSP của chương trình Tiêm chủng quốc gia trong khi chờ Bộ Y tế phê duyệt.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cam kết bảo quản nguyên trạng và nộp bổ sung giấy phép nhập khẩu theo quy định trong vòng 30 ngày làm việc để hoàn thiện việc thông quan.

Để đảm bảo chất lượng vắc xin nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã giao Cục Hải quan Hà Nội xem xét, giải quyết đề nghị của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho phép đưa lô hàng vắc-xin về bảo quản tại kho vắc xin đạt GSP của chương trình Tiêm chủng quốc gia.

Yêu cầu người khai hải quan thực hiện việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm bảo quản, có trách nhiệm nộp Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan theo quy định trong vòng 30 ngày để được thông quan hàng hóa.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp để thông quan nhanh đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư thiết bị y tế, tân dược, vắc xin và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch.

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo, hướng dẫn việc tạo điều kiện thuận lợi, thông quan nhanh các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc xin, sinh phẩm xét nghiệm… hàng hóa viện trợ, biếu, tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa do các tổ chức, cá nhân trong nước nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố để phục vụ yêu cầu khẩn cấp công tác phòng, chống dịch, điều trị, khám chữa bệnh như:

Cho phép doanh nghiệp được đưa các lô hàng có yêu cầu bảo quản đặc biệt như thuốc, vắc xin, sinh phẩm… yêu cầu nhiệt độ bảo quản từ 20C-80C về kiểm tra thực tế tại địa điểm bảo quản theo đề nghị của doanh nghiệp.

Chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông quan nhanh các lô hàng vắc xin nhập khẩu phục vụ phòng chống dịch hoặc cho giải phóng hàng hoặc đưa về bảo quản đối với các trường hợp chưa đủ hồ sơ hải quan theo quy định (chưa có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế, tờ khai xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính…).

Chấp nhận Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc có chữ ký điện tử của nhà sản xuất khi thực hiện thủ tục hải quan.

N.Linh