Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Hằng
 • phòng Thương mại của Tổng công ty CN Hóa chất mỏ Vinacomin
 • hangtt@micco.com.vn

Câu hỏi tư vấn

(16-12-2019 08:58)
 • Thủ tục hải quan |
 • Thủ tục xuất hàng qua Chi cục Hải quan Bờ Y
 • Tôi tên là Hằng, phòng Thương mại của Tổng công ty CN Hóa chất mỏ Vinacomin, đơn vị tôi thường hay xuất khẩu hàng sang Lào qua một số cửa khẩu tùy theo địa điểm giao hàng của khách. Tôi chuẩn bị làm chứng từ để phục vụ lô xk tới sang Lào qua cửa khẩu BỜ Y, tuy nhiên đây là cửa khẩu lần đầu chúng tôi thực hiện. Xin quý cơ quan cho tôi hỏi một số thông tin mã để phục vụ mở tờ khai hải quan cho chính xác tránh phải sửa chữa nhiều lằn, cụ thể như sau:
  1. Mã Hải quan (cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai)
  2. Mã Địa điểm lưu kho
  3. Mã Địa điểm xếp hàng
  4. Mã Địa điểm địch cho vận chuyển bảo thuế

Trả lời tư vấn

(17-12-2019 09:33)
 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum trả lời như sau:
  1. Mã Hải quan (cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai): 38BC
  2. Mã  Địa điểm lưu kho: 38BCC01 Công ty Nhân Thành
  3. Mã Địa điểm xếp hàng: VNBOYT Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (kon Tum)
  4. Mã Địa điểm địch cho vận chuyển bảo thuế : 38BCGBC

Gửi câu hỏi của bạn
Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường