Thống nhất phân loại mặt hàng bản lề ghế ô tô nhập khẩu

10:10 | 21/08/2021

(HQ Online) - Thời gian qua, qua kiểm tra, rà soát dữ liệu trên hệ thống, Tổng cục Hải quan nhận thấy mặt hàng bản lề ghế lái xe ô tô NK hiện đang được phân loại vào các mã số HS khác nhau. Do đó, để thực hiện phân loại thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định về phân loại, xác định mã số mặt hàng này.

Ban hành quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Kiểm tra, rà soát việc nhập khẩu mặt hàng nắp thùng xe bán tải
Rà soát, phân loại đúng quy định đối với mặt hàng hạt giống dưa, bí
Xác định chính xác để phân loại đối với mặt hàng cáp điện

Theo Tổng cục Hải quan, Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Thông tư 14/2015/TT-BTC; Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2015/TT-BTC; Thông tư 65/2017/TT-BTC; Thông tư 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC đã quy định rõ về cách thức, quy trình phân loại mã số hàng hóa.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tham khảo chú giải chi tiết Danh mục HS 2017 thì mặt hàng bản lề ghế lái xe ô tô bằng kim loại, hoạt động như một tay điều chỉnh độ ngả của tựa lưng ghế, một phần được bắt vào tựa lưng ghế, một phần được bắt vào đệm ngồi ghế, hoạt động bằng cơ khí, được thiết kế chỉ để sử dụng cho ghế xe ô tô, được xác định là bộ phận của ghế xe ô tô, phù hợp phân loại thuộc nhóm 94.01 “Ghế ngồi (trừ các loại thuộc nhóm 94.02), có hoặc không chuyển được thành giường, và bộ phận của chúng”, phân nhóm 9401.90 “Bộ phận”, mã số 9401.90.39 " - Loại khác”.

Theo đó, để thống nhất trong phân loại, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa và đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để phân loại, áp dụng mức thuế đúng quy định.

Nụ Bùi