• - 13:43 | Thứ hai, 07/11/2022
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 tìm chủ sở hữu những lô hàng có nội dung sau đây (theo bảng kê danh sách đính kèm). Vậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo để các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp của những lô hàng nêu trên mang toàn bộ giấy tờ cần thiết đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (địa chỉ: Số 1 đường Ngô Quyền, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, điện thoại: 0225.3766755, số máy lẻ 323, 305 hoặc số di động 0906031977 liên hệ đ/c Nguyễn Đình Thắng).
 • - 19:36 | Thứ năm, 03/11/2022
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 88 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 19:01 | Thứ hai, 31/10/2022
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 87 (3216) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 14:39 | Thứ hai, 31/10/2022
  (HQ Online) - Hiện nay tại Công ty TNHH cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) và Công ty TNHH liên doanh dịch vụ container Quốc tế cảng Sài gòn - SSA (SSIT) thuộc địa bàn hoạt động hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép, địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 14 container theo danh sách đính kèm.
 • - 10:16 | Thứ hai, 31/10/2022
  (HQ Online) - Căn cứ Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan; Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
 • - 18:20 | Thứ năm, 27/10/2022
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 86 (3215) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 19:35 | Thứ hai, 24/10/2022
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 85 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 14:16 | Thứ hai, 24/10/2022
  (HQ Online) - Kính gửi: Các tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản Cục Hải quan TP. Hà Nội đang tiến hành làm thủ tục bán hàng hóa tồn đọng tại kho của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) và kho của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV) đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội xác lập quyền sở hữu toàn dân hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan và đã phê duyệt phương án xử lý theo hình thức bản tài sản (theo các quyết định: Quyết định số 1383/QĐ-HQHN ngày 16/12/2021, Quyết định số 1384/QĐ-HQHN, Quyết định số 338/QĐ-HQHN ngày 18/4/2022, Quyết định số 339/QĐ-HQHN ngày 18/4/2022, Quyết định số 981/QĐ-HQHN và Quyết định số 982/QĐ-HQHN ngày 29/8/2022).
 • - 14:11 | Thứ hai, 24/10/2022
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại cảng Tân Vũ, TP Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 14:11 | Thứ hai, 24/10/2022
  (HQ Online) - Căn cứ Luật hải quan 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng đang lưu giữ tại cảng Đình Vũ, Lạch Huyện-Hải Phòng và các kho Tân cảng 128, Kho CFS VIDIFY, Kho TASA Minh Thành, Kho SITC Đình Vũ đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan. Các lô hàng do các hãng tàu tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 14:07 | Thứ hai, 24/10/2022
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại cảng Tân Vũ, TP Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 19:39 | Thứ năm, 20/10/2022
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 84 (3213) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 14:34 | Thứ năm, 20/10/2022
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại cảng Tân Vũ, TP Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 14:33 | Thứ năm, 20/10/2022
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại cảng Tân Vũ, TP Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 18:33 | Thứ hai, 17/10/2022
  (HQ Online) - (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 83 (3212) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 19:06 | Thứ năm, 13/10/2022
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 82 (3211) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 09:31 | Thứ năm, 13/10/2022
  (HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại cảng Tân Vũ, TP Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 18:33 | Thứ hai, 10/10/2022
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 81 (3210) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 16:38 | Thứ hai, 10/10/2022
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH2013 ngày 23/06/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan; Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng tồn đọng đã quá thời hạn 90 ngày chưa đến làm thủ tục Hải quan đang được lưu giữ tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài: Kho hàng hóa ALSC, ACSV và NCTS (Chi tiết 21 lô hàng theo danh sách đính kèm).
 • - 19:44 | Thứ năm, 06/10/2022
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 80 (3209) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 07:32 | Thứ ba, 04/10/2022
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 79 (3208) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 19:05 | Thứ năm, 29/09/2022
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 78 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 18:22 | Thứ hai, 26/09/2022
  (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 77 (3160) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
 • - 10:51 | Thứ hai, 26/09/2022
  (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 tìm chủ sở hữu những lô hàng có nội dung sau đây (theo bảng kê danh sách đính kèm). Vậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo để các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp của những lô hàng nêu trên mang toàn bộ giấy tờ cần thiết đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (địa chỉ: Số 1 đường Ngô Quyền, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, điện thoại: 0225.3766755, số máy lẻ 323, 305 hoặc số di động 0906031977 liên hệ đ/c Nguyễn Đình Thắng).
 • - 10:50 | Thứ hai, 26/09/2022
  (HQ Online)- Căn cứ Luật hải quan 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng đang lưu giữ tại kho cảng Đình Vũ, Lạch Huyện, Tân cảng 128, Tân cảng 189- Hải Phòng và tại các Kho CFS VIDIFY đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan. Các lô hàng do các hãng tàu tại hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết theo danh sách đính kèm).
|< < 1 2 3 > >|