Thêm một quốc gia tham gia kết nối Hệ thống một cửa ASEAN

16:01 | 16/07/2019

(HQ Online) - Từ ngày 15/7, Campuchia kết nối hệ thống truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua Hệ thống một cửa ASEAN. Như vậy Campuchia là nước thứ 7 trong ASEAN tham gia kết nối hệ thống.

them mot quoc gia tham gia ket noi he thong mot cua asean Việt Nam đàm phán để trao đổi C/O điện tử với Hàn Quốc
them mot quoc gia tham gia ket noi he thong mot cua asean Thêm chức năng phản hồi tự động việc tiếp nhận C/O mẫu D điện tử
them mot quoc gia tham gia ket noi he thong mot cua asean Thay đổi thành viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN
them mot quoc gia tham gia ket noi he thong mot cua asean
XNK hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Để triển khai, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản thông báo, hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra C/O điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Cụ thể, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra C/O điện tử do Campuchia cấp truyền qua hệ thống một cửa quốc gia. Việc kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại các công văn trước đó như: Công văn 78/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2018, 1888/TCHQ-GSQL ngày 10/4/201; 5724/TCHQ-GSQL; 2174/TCHQ-GSQL; 4177/TCHQ-GSQL.

Ngày 1/1/2018, Việt Nam kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ điện tử mẫu D với các nước Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei, và mới đây nhất là Campuchia.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 5 nước (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei) là: 85.701 (trong đó số C/O nhận được từ Indonesia: 62.970; Malaysia: 22.117; Singapore: 614), tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 151.303 (trong đó số C/O gửi sang Indonesia: 37.386; Malaysia: 37.750; Singapore: 12.851; Thailand: 63.277; Brunei: 39).

N.Linh