Thêm chức năng phản hồi tự động việc tiếp nhận C/O mẫu D điện tử

14:02 | 27/06/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 2/7, sẽ cập nhật chức năng phản hồi tự động việc tiếp nhận thông tin chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D điện tử vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Đây là tính năng mới, giúp công chức hải quan giảm bớt thao tác trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa ASEAN.

them chuc nang phan hoi tu dong viec tiep nhan co mau d dien tu Thay đổi thành viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN
them chuc nang phan hoi tu dong viec tiep nhan co mau d dien tu Kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật qua Cơ chế một cửa ASEAN
them chuc nang phan hoi tu dong viec tiep nhan co mau d dien tu Hướng dẫn tiếp theo về thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử
them chuc nang phan hoi tu dong viec tiep nhan co mau d dien tu Khai báo C/O mẫu D điện tử qua một cửa ASEAN như thế nào?
them chuc nang phan hoi tu dong viec tiep nhan co mau d dien tu
Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 2/7 sẽ cập nhật chức năng phản hồi tự động việc tiếp nhận thông tin chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D điện tử vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Đây là tính năng mới, giúp công chức hải quan giảm bớt thao tác trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa ASEAN.

Bên cạnh nội dung trên, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố xử lý một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện C/O mẫu D điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Cụ thể, đối với trường hợp sau khi chấp nhận C/O bản giấy, công chức hải quan kiểm tra trên hệ thống phát hiện tồn tại C/O điện tử có cùng số tham chiếu, ngày cấp với C/O bản giấy, công chức hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.2 (bước 2-kiểm tra, tính hợp lệ của C/O), Khoản 1 Mục II công văn 78/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2018 của Tổng cục Hải quan. Khi ghi nhận và phản hồi kết quả xử lý C/O mẫu D điện tử, công chức hải quan lựa chọn kết quả xử lý: Chấp nhận C/O (được ưu đãi thuế) hoặc từ chối C/O (không được hưởng ưu đãi thuế) trên cơ sở kết quả xử lý của C/O bản giấy.

Sau khi lựa chọn kết quả xử lý, công chức ghi nhận kết quả xử lý C/O điện tử vào ô “lý do” trên hệ thống với nội dung: C/O điện tử số tham chiếu… đã được tiếp nhận bản giấy thuộc tờ khai NK số… ngày… tháng… năm…

Về việc điều chỉnh phản hồi tự động khi tiếp nhận thông tin chứng nhận xuất xứ trên hệ thống, từ ngày 2/7/2019, Tổng cục Hải quan cập nhật chức năng phản hồi tự động việc tiếp nhận thông tin chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D điện tử vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thay thế cho thao tác của công chức hải quan được hướng dẫn tại điểm 2.1 (Bước 1-Tiếp nhận C/O), Khoản 2, mục II công văn 78/TCHQ-GSQL. Vì vậy, khi kiểm tra chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D điện tử tại Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, công chức hải quan chỉ thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.2 (bước 2), khoản 2, Mục II công văn 78/TCHQ-GSQL.

Về việc ghi lý do từ chối trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, khi thể hiện lý do từ chối trên chứng nhận xuất xứ hàng hóa công chức hải quan ghi nội dung bằng tiếng Anh, không ghi nội dung từ chối bằng tiếng Việt.

Tính đến hết ngày 15/5/2019, tổng số C/O gửi từ Việt Nam sang các nước ASEAN: 140.331 C/O (trong đó số C/O gửi sang Indonesia: 34.900; Malaysia: 35.234; Singapore: 11.917; Thailand: 58.252; Brunei:28). Tổng số C/O nhận từ các nước ASEAN về Việt nam: 78.978 C/O (trong đó số C/O nhận được từ Indonesia: 58.539; Malaysia: 19.902; Singapore: 537).

N.Linh