Thay đổi thành viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN

18:11 | 05/06/2019

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 684/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 4/10/2016 về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

thay doi thanh vien uy ban chi dao quoc gia ve co che mot cua asean Lập cơ chế giám sát thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia triển khai đồng bộ
thay doi thanh vien uy ban chi dao quoc gia ve co che mot cua asean Cắt giảm kiểm tra chuyên ngành: Tạo thuận lợi gắn với chống gian lận
thay doi thanh vien uy ban chi dao quoc gia ve co che mot cua asean Doanh nghiệp, người dân đều hưởng lợi từ kết nối tài chính ASEAN
thay doi thanh vien uy ban chi dao quoc gia ve co che mot cua asean
Quyết định bổ sung thêm nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban chỉ đạo quốc gia. Ảnh: Thái Bình

Cụ thể, quyết định bổ sung thêm nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban chỉ đạo quốc gia.

Theo đó, ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04/10/2016, Ủy ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc hoàn thiện chính sách; triển khai các giải pháp phát triển, cải thiện chất lượng, nâng cao tính hiệu quả và khả năng đáp ứng của các dịch vụ logistics theo yêu cầu phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của thương mại và nền kinh tế.

Đồng thời, Quyết định số 684/QĐ-TTg cũng thay đổi thành viên Ủy ban chỉ đạo. Theo quyết định mới, Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Phó Chủ tịch gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính (thường trực); lãnh đạo Bộ Công Thương.

Các Ủy viên gồm: Thứ trưởng các Bộ (Công an, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Nội vụ) và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, Quyết định mới cũng sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia.

Hương Dịu