Tập đoàn Hóa chất Việt Nam bán hết 100% số cổ phần chào bán tại 3 công ty

19:40 | 10/07/2019

(HQ Online) - Ngày 10/7, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức phiên thoái vốn tại 3 công ty và bán hết 100% số cổ phần chào bán.        

tap doan hoa chat viet nam ban het 100 so co phan chao ban tai 3 cong ty Thoái vốn khỏi Mirae, cổ đông lớn lỗ nặng sau hơn 2 năm nắm giữ
tap doan hoa chat viet nam ban het 100 so co phan chao ban tai 3 cong ty EVN hoàn thành thoái vốn nhà nước trong năm 2019
tap doan hoa chat viet nam ban het 100 so co phan chao ban tai 3 cong ty Đã hoàn thiện thể chế về tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn
tap doan hoa chat viet nam ban het 100 so co phan chao ban tai 3 cong ty
Ảnh Internet.

Theo đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn hơn 3,35 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Bột giặt NET với mức giá khởi điểm 30.900 đồng/cổ phần.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phiên đấu giá có 5 nhà đầu tư cá nhân tham dự, số cổ phần đăng ký mua hợp lệ đạt 3,38 triệu cổ phần, cao hơn 21.000 cổ phần so với khối lượng cổ phần chào bán.

Tại phiên đấu giá, Công ty Cổ phần Bột giặtNET được nhà đầu tư đặt mua với mức giá duy nhất là 30.900 đồng/cổ phần, bằng giá khởi điểm.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 3.359.000 cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 5 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 30.900 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 103 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 10/7, chứng khoán của Công ty Cổ phần Bột giặt Bột giặt NET đang được giao dịch tại HNX với giá tham chiếu 28.500 đồng/cổ phần.

Cùng ngày, tại HNX, Tập đoàn Hóa chất Việt nam cũng tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn hơn 900 nghìn cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng với mức giá khởi điểm 113.700 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư cá nhân tham dự, số cổ phần đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 1,2 triệu cổ phần, cao hơn 300.000 cổ phần so với khối lượng cổ phần chào bán.

Tại phiên đấu giá, mức giá được nhà đầu tư đặt mua cao nhất là 113.800 đồng/cổ phần, cao hơn 100 đồng so với giá khởi điểm; giá đặt mua thấp nhất là 113.700 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 900.411 cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 113.733 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 102 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 10/7, chứng khoán của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng đang được giao dịch tại UPCoM với giá tham chiếu 2.800 đồng/cổ phần.

Cũng trong ngày 10/7, tại HNX, Tập đoàn Hóa chất Việt nam tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn hơn 221 nghìn cổ phần tại Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ với mức giá khởi điểm 24.780 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 1 nhà đầu tư tổ chức và 5 nhà đầu tư cá nhân tham dự, số cổ phần đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 888 nghìn cổ phần, cao gấp 4 lần so với khối lượng cổ phần chào bán. Tại phiên đấu giá, mức giá được nhà đầu tư đặt mua cao nhất là 45.100 đồng/cổ phần, cao hơn 20.320 đồng/ cổ phần so với giá khởi điểm; giá đặt mua thấp nhất là 24.780 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán được 221.087 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 35.477 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 7,8 tỷ đồng.

Thùy Linh