• Cần con số đúng về tồn kho bất động sản - 10:25 | Thứ năm, 13/06/2019
    Tồn kho bất động sản (BĐS) đã có những chuyển biến đáng kể khi có sự vào cuộc tháo gỡ của Chính phủ sau cuộc khủng hoảng đóng băng thị trường BĐS giai đoạn 2009-2013. Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn liên quan đến con số tăng - giảm tồn kho BĐS qua các s