• - 08:07 | Thứ sáu, 16/08/2019
    Người dân tham gia giám sát chi tiêu ngân sách là một trong những biện pháp để sử dụng ngân sách hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.
  • Tận dụng cơ hội - 08:44 | Chủ nhật, 24/03/2019
    Sau 30 năm thu hút đầu tư, gần 170 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã trực tiếp làm đổi thay diện mạo nền kinh tế Việt Nam và quan trọng hơn là tạo lực đẩy cho doanh nghiệp trong nước phát triển.