• TPHCM phát triển 8 trung tâm logistics quy mô lớn - 14:18 | Thứ tư, 13/10/2021
    Trong kế hoạch tổng thể phát triển ngành logistics trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do UBND TPHCM vừa ban hành, nhiều trung tâm logistics quy mô lớn sẽ được xây dựng