• Vũ nhôm thanh minh chuyện làm hộ chiếu Mỹ - 08:50 | Thứ năm, 31/10/2019
    Vũ nhôm giải thích việc thuê người làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, nội dung tố cáo trước đó chỉ là... hiểu lầm