• Siết kiểm tra mặt hàng đá nhân tạo - 13:40 | Thứ hai, 03/06/2019
    Tổng cục Hải quan vừa có yêu cầu tăng cường kiểm tra và xử lý tình trạng DN NK mặt hàng đá nhân tạo lợi dụng khai sai mã số HS, khai sai trị giá hải quan.
  • Đá nhân tạo dạng tấm chịu thuế NK 35% - 12:10 | Thứ tư, 29/05/2019
    Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan TP.HCM trong vướng mắc phân loại ở cấp độ 8 chữ số đối với mặt hàng “đá nhân tạo dạng tấm”.