• Lợi dụng đầu năm để vận chuyển hơn 438 viên ma túy - 14:20 | Thứ hai, 11/02/2019
    Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một đối tượng lợi dụng đầu năm mới để vận chuyển 438 viên ma túy qua biên giới.