Sẽ bố trí lực lượng hải quan tại cửa khẩu phụ Khẹo-Tha Lấu sau khi đủ điều kiện

11:42 | 23/05/2022

(HQ Online) - Sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa công bố cửa khẩu đủ điều kiện được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới thì Cục Hải quan Thanh Hóa báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét bố trí lực lượng hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Khẹo - Tha Lấu.

Hải quan Thanh Hóa ghi dấu ấn hỗ trợ doanh nghiệp
Hải quan Thanh Hóa đứng thứ 2 về chỉ số DDCI năm 2021
Đề xuất nâng cấp cửa khẩu phụ Khẹo (Thanh Hóa) thành cửa khẩu chính
Văn bản quy phạm pháp luật mới được niêm yết công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan. Ảnh: N.Linh
Theo đề xuất của Cục Hải quan Thanh Hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa sẽ bố trí tổ công tác sau khi cửa khẩu phụ Khẹo được công bố đủ điều kiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới. Ảnh: N.Linh

Trước báo cáo của Cục Hải quan Thanh Hóa về việc bố trí lực lượng hải quan thực hiện thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Khẹo (Việt Nam) - Tha Lấu (Lào), để đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan cho biết, Cửa khẩu phụ Khẹo (Việt Nam) - Tha Lấu (Lào) được xác nhận mở trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tại Điều 32 Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và của khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào ký kết năm 2016.

UBND Thanh Hóa đã thông báo danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu năm 2009 và Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 công bố danh sách thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Lào.

Đối với việc thực hiện hoạt động thương mại biên giới tại cửa khẩu phụ Khẹo - Tha Lấu, theo quy định thì hoạt động thương mại biên giới được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính. Trường hợp hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới thực hiện qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quyết định, công bố Danh mục các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa sau khi trao đổi, thống nhất với các bộ, ngành liên quan về việc đảm bảo có đủ lực lượng kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành, điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước.

Do đó, Cục Hải quan Thanh Hóa cần tham mưu, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc công bố danh mục cửa khẩu đủ điều kiện được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới theo quy định trên.

Sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa công bố cửa khẩu đủ điều kiện được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới thì Cục Hải quan Thanh Hóa báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét bố trí lực lượng hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Khẹo - Tha Lấu.

N.Linh