Hải quan Thanh Hóa đứng thứ 2 về chỉ số DDCI năm 2021

14:12 | 12/05/2022

(HQ Online) - Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan Thanh Hóa xếp hạng thứ 2 về chỉ số DDCI trong nhóm các sở ban ngành toàn tỉnh.

Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt 61%
Hải quan Thanh Hóa: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, đạt 1 tỉ USD
Hải quan Thanh Hóa tích cực thu hút doanh nghiệp
undefined
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Cục Hải quan Thanh Hóa. Ảnh: Phong Nhân

Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2021, bộ Chỉ số DDCI Thanh Hóa là tiếng nói của cộng đồng DN một cách khách quan, được xây dựng gồm 8 chỉ số thành phần: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ DN, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai.

Trong đó, các chỉ số từ 1 đến 7 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm 25 sở, ban, ngành cấp tỉnh; các chỉ số từ 1 đến 8 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm 27 UBND cấp huyện, thị xã, thành phố do VCCI Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với 3 hiệp hội DN lớn của tỉnh là Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ công tác lựa chọn DN bảo đảm cơ cấu và tính khách quan.

Ngoài ra, DDCI Thanh Hóa còn khảo sát thêm một số nội dung tuy không phù hợp để tính điểm xếp hạng giữa các đơn vị trong cùng một nhóm, nhưng lại có tác động lớn tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN, có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường kinh doanh của tỉnh, như: Gia nhập thị trường, đào tạo lao động, hiệu quả của hệ thống cơ quan tư pháp, vai trò của hiệp hội, nhu cầu hỗ trợ của DN.

Sau khi lựa chọn cơ cấu DN, đã có 4.450 DN được lựa chọn để gửi phiếu khảo sát bản in. Ngoài khảo sát bằng phương pháp bưu chính, cán bộ khảo sát đã đa dạng hóa các hình thức khảo sát trực tiếp, khảo sát online, khảo sát qua điện thoại… để bảo đảm tiến độ đề ra. Kết quả, có 1.124 đơn vị tham gia khảo sát với 2.048 phiếu khảo sát hợp lệ để đưa vào xử lý dữ liệu tính toán, xếp hạng.

Theo đó, Cục Hải quan Thanh Hóa đạt 77.78/100 điểm, đứng thứ 2/25 trong khối các sở ban ngành của tỉnh, là một trong năm đơn vị khối sở ban ngành tỉnh xếp hạng tốt cùng với Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh.

Cụ thể, chỉ số hỗ trợ DN: 8.44/10, đứng thứ 1/25; Chỉ số chi phí thời gian: 7.97/10, đứng thứ 2/25; Chỉ số tính năng động và vai trò của người đứng đầu: 9.03/10, đứng thứ 3/25; Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin: 8.03/10, đứng thứ 4/25; Chỉ số chi phí không chính thức đứng thứ 6/25, chỉ số cạnh tranh bình đẳng đứng thứ 5/25; Chỉ số thiết chế pháp lý đứng thứ 5/25.

Qua đó có thể thấy, Cục Hải quan Thanh Hóa đã có những nỗ lực, tích cực trong việc đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch covid-19, nỗ lực tạo thuận lợi tối đa để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời và nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật về mặt thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu và được sự ghi nhận, ủng hộ từ phía cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; thực sự đã xây dựng được mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng phát triển giữa hải quan – doanh nghiệp.

Phong Nhân