Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 12/20212 (từ ngày 28/11 đến 4/12)

10:00 | 05/12/2022

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 12/20212 (từ ngày 28/11 đến 4/12) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 11/2022 (từ ngày 21/11 đến 27/11)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 11/2022 (từ ngày 14/11 đến 20/11)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2022 (từ ngày 7/11 đến 13/11)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 11/2022 (từ ngày 31/10 đến 6/11)

-11 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 10,6 tỷ USD

- Doanh nghiệp cần tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng chống hàng lậu, hàng giả;

- Hải quan Quảng Trị tiếp nhận và đưa vào sử dụng máy soi container tại cửa khẩu Lao Bảo;

- Tăng vai trò của địa phương giúp doanh nghiệp tận dụng dư địa từ FTA;

- VCCI đề nghị cân nhắc kỹ việc bổ sung quy định quản lý nhập khẩu gạo;

- Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP áp dụng điểm mới từ đầu năm 2023.

Tạp chí Hải quan