Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 11/2022 (từ ngày 21/11 đến 27/11)

10:00 | 28/11/2022

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 11/2022 (từ ngày 21/11 đến 27/11) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 11/2022 (từ ngày 14/11 đến 20/11)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2022 (từ ngày 7/11 đến 13/11)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 11/2022 (từ ngày 31/10 đến 6/11)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 5 tháng 10/2022 (từ ngày 24/10 đến 30/10)

- Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại của Bộ Tài chính;

- Hải quan thông quan nhanh lô hàng 999 ô tô điện đầu tiên của VinFast xuất khẩu sang Mỹ;

- Thủ tục “Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón” được cập nhật thêm nội dung trên Cơ chế một cửa quốc gia;

- Tổng cục Hải quan công nhận Tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan;

- Công nhận 3 địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại An Giang;

- Tiếp tục khơi thông xuất khẩu nông sản Việt vào Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand;

- Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng mạnh 82%;

Tạp chí Hải quan