Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 10/2022 (từ ngày 26/9 đến 2/10)

10:00 | 03/10/2022

(HQ Online) - Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 10/2022 (từ ngày 26/9 đến 2/10) có các tin chính sau đây:

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 9/2022 (từ ngày 19/9 đến 25/9)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 3 tháng 9/2022 (Từ ngày 12/9 đến 18/9)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 9/2022 (từ ngày 5/9 đến 11/9)
Bản tin Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 9/2022 (Từ ngày 29/8 đến 4/9)

Podcast hôm nay có các tin chính sau đây:

- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kịp thời có giải pháp điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu;

- Bộ Tài chính nhất trí đề xuất ga Kép là ga liên vận quốc tế;

- Chính thức khôi phục thông quan tại cặp cửa khẩu Cốc Nam – Lũng Nghịu;

- Hải quan Quảng Ninh đưa máy soi vào hoạt động tại cảng Cái Lân;

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh lại tạm dừng hoạt động sau 2 ngày mở cửa trở lại;

- EVFTA khẳng định vai trò đòn bẩy cho thương mại Việt Nam – EU trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Tạp chí Hải quan điện tử