Phấn đấu hoàn thành 61 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

10:24 | 18/07/2019

(HQ Online) - Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2019 được Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) đặt ra.

phan dau hoan thanh 61 thu tuc ket noi co che mot cua quoc gia Bộ Thông tin và Truyền thông sắp kết nối 3 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia
phan dau hoan thanh 61 thu tuc ket noi co che mot cua quoc gia Lập cơ chế giám sát thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia triển khai đồng bộ
phan dau hoan thanh 61 thu tuc ket noi co che mot cua quoc gia Hơn 600.000 hồ sơ được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia chỉ trong 1 tháng
phan dau hoan thanh 61 thu tuc ket noi co che mot cua quoc gia
Kết quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Biểu đồ: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, từ nay đến cuối năm 2019, Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành triển khai mới 61 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia (bao gồm 18 thủ tục chuyển từ năm 2018 sang và 43 thủ tục của năm 2019 theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Đồng thời chuẩn bị thực hiện trao đổi thông tin tờ khai Hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch động thực vật với các nước ASEAN theo kế hoạch chung của ASEAN; chuẩn bị thực hiện trao đổi thông tin tờ khai hải quan và C/O điện tử với Liên minh kinh tế Á- Âu và Hàn Quốc.

Mặt khác, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện tốt vai trò điều phối trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành.

Trong đó chú trọng điều phối, theo dõi, giám sát, đôn đốc các bộ, ngành trong việc triển khai; tham mưu cho Ủy ban 1899 trong việc chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc triển khai của các bộ, ngành thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Nội dung quan trọng khác là tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; thiết lập cơ chế giám sát, báo cáo và đánh giá độc lập, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ.

Về kết quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, đến nay có 13 bộ, ngành tham gia kết nối; 174 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia gần 2,27 triệu bộ hồ sơ của hơn 30.700 nghiệp tham gia.

Riêng 6 tháng đầu năm 2019, số hồ sơ đã được xử lý gần 482.000 bộ hồ sơ của hơn 4.300 doanh nghiệp.

Thái Bình