Bộ Thông tin và Truyền thông sắp kết nối 3 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia

13:31 | 03/06/2019

(HQ Online) - Hiện Bộ Thông tin và Truyền thông mới kết nối được ¼ thủ tục hành chính vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

bo thong tin va truyen thong sap ket noi 3 thu tuc vao co che mot cua quoc gia Lập cơ chế giám sát thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia triển khai đồng bộ
bo thong tin va truyen thong sap ket noi 3 thu tuc vao co che mot cua quoc gia Hơn 600.000 hồ sơ được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia chỉ trong 1 tháng
bo thong tin va truyen thong sap ket noi 3 thu tuc vao co che mot cua quoc gia Bộ Công Thương: Tăng tốc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
bo thong tin va truyen thong sap ket noi 3 thu tuc vao co che mot cua quoc gia
Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tại các quyết định: Quyết định 2185/QĐ-TTg năm 2016 và Quyết định 1254/QĐ-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao kết nối 4 thủ tục hành chính vào Cơ chế một cửa quốc gia gồm: Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in; Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.

Trong đó, thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh phải thực hiện năm 2018; 3 thủ tục còn lại thực hiện trong giai đoạn 2019-2020.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện Bộ này đã hoàn thành kết nối thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh, đến nay có 253 hồ sơ được thực hiện.

Bộ Thông tin và Truyền thông phấn đấu trong tháng 6 này sẽ hoàn thành kết nối 3 thủ tục còn lại.

Được biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng cục Hải quan (Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại) đã thống nhất quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin trao đổi và đang tiến hành kết nối thử nghiệm.

Thái Bình